Fakulta filozofická hostila mezinárodní konferenci TchéCaLex

International Konference Spolupráce

Různé aspekty reprezentace prostoru v lingvistice byly hlavním tématem druhé edice mezinárodní lingvistické konference TchéCaLex. Filozofická fakulta ZČU ji organizovala ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ekonomickou univerzitou v Bratislavě a Univerzitou v Lavalu v Kanadě.

Jazykoví odborníci z 10 zemí světa (Francie, Kanady, Slovenska, Polska, Belgie, Německa, Itálie, Španělska, Nizozemska a samozřejmě České republiky) se mezi 22. a 24. květnem na půdě FF ZČU zaměřili na pojetí prostoru v lingvistice. Mezi klíčová témata patřila například analýza použití prostorových adverbií ve francouzštině, studium exonym v česko-polském kontextu, sémantická studie konstrukcí very a très měst Montreal, New York a Paříž, či porovnání lingvistických reprezentací ve virtuálních světech. 

První plenární přednášky se zhostila Zuzana Puchovská (Univerzita Komenského v Bratislavě). Ta se zabývala analýzou rozdílů ve využití prostorových adverbií "zde"  (ici) a "tam"  () v současném francouzském jazyce a prezentovala, jak tato adverbia fungují v různých kontextech ve francouzském webovém korpusu Araneum Francogallicum. Poukázala také na způsoby, jakými se mění jejich použití. Druhá plenární přednáška byla pronesena Vincentem Collettem (Université du Québec à Chicoutimi v Kanadě). Tato přednáška se zaměřila na demonstrativní prostředky v jazyce nakoda, severoamerickém indiánském jazyce. Kanadský lingvista prezentoval svůj výzkum na téma, jak se morfologické charakteristiky těchto prostředků mění a jak ovlivňují syntaktické struktury v jazyce.

Organizaci si vzali na starost Helena Horová (FF ZČU), Radka Mudrochová (FF ZČU a FF UK) a Bruna Courbona z Univerzity v Lavalu. Pozvání na zahajovací ceremoniál přijal rovněž Bruno Girardeau, atašé pro francouzský jazyk při francouzské ambasádě, který tak přispěl k otevření konference společně s Petrem Šimonem, prezidentem Francouzské aliance, a Lukášem Novotným, proděkanem Fakulty filozofické ZČU. Jejich přítomnost zdůraznila přínos konference pro francouzsko-české vztahy a podporu francouzského jazyka a frankofonní kultury.

Mezinárodní účastníci se také vydali na prohlídku města Plzně, kterou zorganizovala International Office ZČU pod vedením Romany Suché. Celkově konference TchéCaLex poskytla cennou platformu pro diskusi a výměnu názorů na téma jazykové reprezentace prostoru, a to jak z akademického, tak mezikulturního hlediska.

Galerie


Zahájení konference

Fakulta filozofická

Radka Mudrochová, Helena Horová

28. 05. 2024