Fakulta strojní předala studentům Dětské technické univerzity diplomy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Studenti Dětské technické univerzity se po zmírnění opatření proti pandemii koronaviru vrátili zpět na Fakultu strojní, aby dokončili svá studia. Na závěr je bohužel nečekala slibovaná promoce, ale diplomy si i tak převzali. Dostali je od lektorů kroužků.

Zájem o techniku u dětí roste. Důkazem je i 134 žáků prvního a druhého stupně základních škol, kteří se mohli na konci května znovu vrátit k výuce kroužků a také převzít diplomy o absolvování a úspěšně tím zakončit své roční studium Dětské technické univerzity. Jednalo se již o třetí ročník, který organizuje Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni za podpory Plzeňského kraje, města Plzně a průmyslových partnerů.

Kromě zajímavých témat ze světa techniky nabízí program Dětské technické univerzity studentům možnost vše zažít a pochopit takzvaně na vlastní kůži prostřednictvím ukázek či nejrůznějších pokusů. Veškerá výuka probíhala v malých skupinách a byla přizpůsobena věku studentů. Letošní rok měli možnost vyzkoušet si věci například z oblasti 3D tisku, laserů, robotiky, materiálové defektoskopie, elektromobility, navštívit digitální jeskyni ve virtuální realitě, poznat práci se dřevem, seznámit se s energiemi kolem nás či si zkusit nakreslit, vyrobit a naprogramovat robota nebo sestavit dětskou verzi závodní buginy.

Kurzy v Plzni i Klatovech se letos neotevřely poprvé, noví i pokračující studenti se při nich scházeli opět každou středu odpoledne. V Plzni docházelo přímo na Fakultu strojní 53 dětí. V Klatovech navštěvovalo Dětskou technickou univerzitu 38 dětí. Naopak nově se konaly kurzy v Sokolově a Chebu, kam docházelo na pravidelnou výuku 20 a 19 dětí.

Vzhledem k velkému zájmu dětí i rodičů plánuje Fakulta strojní pokračování Dětské technické univerzity i v následujícím akademickém roce a také rozšíření navazujících programů. Do kroužků budou přijímáni noví i pokračující studenti 1. a 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Na fungování univerzity mají zásluhu i partneři, kteří ji podporují. Jsou to Plzeňský kraj, město Plzeň a průmysloví partneři. BMW Group Mobility Center pomohlo vybavit učebnu v Sokolově a stalo se také generálním partnerem v tomto městě. LEAR Corporation Czech Republic a ZF Engineering Plzeň umožnily dětem návštěvu ve svém testovacím a vývojovém centru. Zaměstnanec Doosan Škoda Power se přímo podílel na celoroční výuce.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

30. 06. 2020