Kazašský velvyslanec poprvé navštívil ZČU. Na FDULS se potkal s krajany studujícími na univerzitě

Hosté International Spolupráce

Spolupráce na vzdělávání českých i kazašských studentů a na výzkumných projektech - taková byla hlavní témata schůzky kazašského velvyslance s vedením univerzity a děkany Fakulty filozofické a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, která se uskutečnila 4. dubna na rektorátu ZČU.

Čtyřicítka studentů kazašské národnosti momentálně navštěvuje studijní programy Západočeské univerzity v Plzni. Nejvíc jich je na Fakultě filozofické a na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

„Česká republika a Kazachstán mají skvělé vztahy jak politické, tak ekonomické. Česká republika je pro nás jedním z hlavních partnerů,“ vyzdvihl na úvod setkání kazašský velvyslanec Bakyt Dyussenbayev. „Naše vláda má teď jako jednu z priorit další rozvoj vzdělávání, chceme dát studentům možnost vzdělávat se v zahraničí a já se z pozice velvyslance snažím dělat maximum pro to, aby takových studentů bylo co nejvíce. Máme výhodu, že máme jazykově k Česku blízko,“ dodal.

V celé České republice teď na univerzitách studuje skoro 3 000 studentů kazašské národnosti. „Vedení ZČU může podpořit kooperaci s kazašskými univerzitami, ale hlavní roli hrají v těchto partnerstvích naše fakulty – konkrétně jejich profesoři a garanti, kteří znají ta konkrétní témata a výzkumy, která můžeme mít společná,“ řekl prorektor pro koncepci vzdělávání Jiří Kohout

Po jednání na rektorátu následovala krátká návštěva Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, kde se s velvyslancem setkalo několik studentek z Kazachstánu studujících na této fakultě. Ateliéry pak velvyslance provedl děkan Vojtěch Aubrecht a proděkanka Andrea Sloupová.

ZČU momentálně spolupracuje se třemi kazašskými univerzitami – Kazakh Ablai Khan University of International Relastions and World Language v Almaty, Kazakh National University of Arts v Astaně a s Euroasian National University v Astaně. Právě to jsou podle velvyslance Bakyta Dyussenbayeva tři nejvýznamnější kazašské univerzity s celosvětovým renomé. Užší vztahy se školami navázala i Fakulta aplikovaných věd, jejíž děkan se společně se zástupci dalších součástí ZČU zúčastnil v minulých letech několika mezinárodních vzdělávacích veletrhů v Kazachstánu.

Galerie


Celouniverzitní

Andrea Čandová

04. 04. 2024