Na Fakultu ekonomickou přijela uznávaná odbornice na makroekonomii a hospodářskou politiku

Přednáška Studující Univerzita

V úterý 29. března se konala přednáška Heleny Horské, hlavní ekonomky a členky dozorčí rady Raiffeisenbank a poradního týmu českého premiéra.

Helena Horská přednášela studentům bakalářských i magisterských studijních programů na téma Inflace a predikce jejího dalšího vývoje„Když jsme loni v létě domlouvali s vedením vaší fakulty tuto přednášku, ani jsme netušili, jak horké a aktuální téma to nakonec bude,“ začala mimo jiné svoji přednášku. Během ní taktéž zdůraznila fakt, že zatímco před několika měsíci rostly ceny jen u některých položek spotřebního koše a běžný spotřebitel, pokud nekupoval alkohol či cigarety, růst takřka nezaznamenal, nyní nás zasáhla inflace plošná, kterou pocítila celá populace. Shrnula důvody současného růstu spotřebitelských cen a jaký vliv na něj mohou mít aktuální geopolitické události a též připomněla, co obnáší být ekonomickým analytikem.

Studentům tak ekonomka ukázala, že věnovat se ekonomii je dobrá volba, která může vyústit v dobré uplatnění na trhu práce. „Důležitost ekonomického analytika roste v dobách krizí,“ připomněla. Součástí přednášky byla i diskuse s posluchači, kteří se mimo jiné ptali na výhody a nevýhody rozdílných úrokových sazeb v eurozóně a v Česku. Přednáška byla živě vysílána také do Chebu nebo si ji zájemci mohli pustit z pohodlí domova.

Návštěva odbornice z praxe se uskutečnila během akce Den s vysokoškolákem, kterou FEK realizovala v rámci smlouvy o fakultní škole společně s Masarykovou obchodní akademií Rakovník. Skupina středoškoláků dorazila do Plzně již ráno a kromě přednášky Heleny Horské je čekala prohlídka kampusu Západočeské univerzity či účast na výuce předmětu KFU/EEM Ekonomie a management životního prostředí. Žáci z Rakovníka si tak mohli poprvé na vlastní kůži vyzkoušet, jak vlastně studium na vysoké škole vypadá. Setkání uzavřelo neformální posezení, během něhož měli středoškoláci možnost vyptat se studentů, co vysokoškolský život obnáší a vyslechnout si krátkou prezentaci o možnostech dalších aktivit nad rámec studia, například stáží v zahraničí. 

Věříme, že takto koncipovaný program byl pro skupinku středoškoláků z Rakovníka přitažlivým, protože jim přinesl bližší vhled do toho, co je může čekat po předpokládaném nástupu na vysokou školu: setkali se studenty, akademiky, zažili atmosféru kampusu a vyslechli i přednášku špičkového odborníka z praxe. 

 

Záznam přednášky naleznete na fakultním YouTube kanálu.

Galerie


Fakulta ekonomická

Barbora Havlová

14. 04. 2022