Mezinárodní studentská konference Connected By People spojila Plzeň a Vratislav

Konference Spolupráce Věda

Katedra archeologie Fakulty filozofické pořádala mezinárodní studentské, antropologicko-archeologické setkání.

V prostorách Západočeského muzea v Plzni se uskutečnil v pořadí druhý ročník společného interdisciplinárního setkání studujících, badatelů a badatelek katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a Faculty of Biology and Animal Science, Wrocław University of Environmental and Life Sciences.

Úvodní Příspěvek Before the Death March to Volary: Archaeological Investigations of German Nazi Camps in the Lower Silesian Wilderness přednesl Radosław Biel z univerzity ve Vratislav. Přednášku věnoval některým závěrům společného výzkumu obou institucí, zabývajícího se pobočnými tábory koncentračních táborů Gross-Rosen a Flossenburg z druhé světové války.

Zatímco dopolední program se nesl v duchu archeologie, v odpolední části představili studující antropologie řadu nových poznatků, včetně závěru antropologických průzkumů pohřebiště objeveného kolem kostela sv. Mikuláše na katastru dnes již zaniklé obce Libkovice, jejíž výzkum je součástí každoročních společných praxí plzeňské i vratislavské fakulty.

Třetí ročník interdisciplinárního setkání Connected By People se bude konat na podzim roku 2024 ve Vratislavi.

Galerie


Fakulta filozofická

Katedra archeologie FF ZČU

23. 10. 2023