Setkání kateder občanského práva v Tatrách

Konference Spolupráce Univerzita

Ve dnech 19. a 20. 10. proběhlo ve Starej Lesnej setkání kateder občanského práva.

Teprve po odeznění pandemie covid-19 mohla Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích navázat na tradici setkávání kateder občanského práva České republiky a Slovenské republiky, které se konalo naposledy v roce 2019 v Plzni. Součástí letošního setkání, jehož kulisu tvořily tatranské štíty, byla vědecká konference zaměřená na otázky soukromého práva v digitálním věku.

Výpravu zástupců plzeňské fakulty přivezl do Starej Lesnej vedoucí katedry docent Jan Pauly a odborný příspěvek na téma elektronického spisu přednesl doktor Miroslav Kalný. Přestože se akademičtí pracovníci z obou zemí zabývali právními aspekty digitalizace a komunikace na dálku, nemohli si neuvědomit, jak důležité jsou stále osobní kontakty, že dialog tváří v tvář nemůže být nahrazen záplavou emailů a zaplněnými datovými uložišti. Setkání členů kateder občanského práva přes hranice dvou států tak i v dnešní digitální době splnilo svůj účel.

Fakulta právnická

Miroslav Hromada

24. 10. 2023