FZS spoluorganizovala konferenci Podzimní Prášily 2023

Absolventi Konference Spolupráce

Téma letošního ročníku bylo 155 Linka pro všechno – výjezdem napříč obory.

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni pořádala spolu s Odborem letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR Plzeň Líně pořádala další ročník konference Podzimní Prášily. Tentokrát s tématem 155 Linka pro všechno – výjezdem napříč obory.

Konference se konala 2. a 3. listopadu, nově v prostorách výjezdového stanoviště HZS NP Šumava v Prášilech. Garantem konference byl již tradičně MUDr. Michal Mareček plk. v záloze, který již několik let působí také jako externí vyučující na Katedře záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví FZS ZČU v Plzni. Konference se zúčastnila celá řada lékařských a nelékařských odborníků z praxe napříč mnoha odbornostmi z FN Plzeň,  např. prof. MUDr. Jiří Moláček, doc. MUDr. David Slouka, prof. MUDr. Jan Vevera, primářka MUDr. Jana Kruba Vidunová  ze ZZS PK nebo doc. MUDr. Pavel Douša z FNKV Praha.

V úvodu konference přítomné přivítali MUDr. Michal Mareček a vedoucí katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Mgr. Stanislava Reichertová, seznámili účastníky, jak s programem konference, tak s chystanou změnou hlavního pořadatele konference, kterým se od roku 2024 stává Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni. Poté vystoupila se svým sdělením Mgr. Reichertová, která svou prezentací plnou fotografií popřála MUDr. Marečkovi k významnému životnímu jubileu, které v letošním roce oslavil.

V dopoledním bloku následovaly přednášky na téma Použití dlouhodobých cévních vstupů v PNP, Nové drogy, Akutní a „akutní“ stavy v oftalmologii, Hluboké krční infekce. ¨První blok programu uzavírala poutavá přednáška MUDr. Jitky Pažinové Morfologické nálezy u dopravních nehod.

Odpolední blok přinesl přednášky na téma ortopedicko traumatické, psychiatrické a pediatrické. Velice zajímavá byla přednáška prof. Moláčka na téma Profesionální sportovní zátěž vedoucí k chronickým cévním postižením. Den uzavřel společenský večer se zpěvem, do kterého se zapojila většina zúčastněných.

Druhý den se nesl v tématech z přednemocniční neodkladné péče, která řešila např. právní problematiku při poskytování PNP či při příjmu tísňového volání na zdravotnické operační středisko, nebo aktuální problematiku Paliativní medicína jako nový fenomén PNP.

Konference se zúčastnilo více než 100 účastníků, mezi kterými měli velké zastoupení naši absolventi studijního oboru Zdravotnický záchranář.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

10. 11. 2023