PILSMR 2023: Inspirativní setkání expertů i studujících na téma malých modulárních reaktorů

Konference Studující Věda

V týdnu od 23. do 27. 10. uspořádala Fakulta elektrotechnická ZČU mezinárodní workshop pro studující a mladé výzkumníky a výzkumnice zaměřený na problematiku malých modulárních reaktorů (SMR).

Na workshop PILSMR 2023 zavítali do Plzně účastníci a účastnice z Itálie, Slovinska, Německa, Španělska, Francie, Maďarska, Srbska a Ghany. Zúčastnili se také zástupci významných českých společností v jaderném i nejaderném průmyslu – I&C Energo, Czechatom, TES a Metrostav. Nechyběli ani studující doktorského a magisterského studia z katedry elektroenergetiky FEL ZČU.

Akce nabídla řadu přednášek předních odborníků a odbornic z Itálie, Francie a ČR – například z Akademie věd, Centra výzkumu Řež nebo Ministerstva průmyslu a obchodu. Představeno bylo několik konkrétních konceptů malých modulárních reaktorů včetně řady výzev, které vývoj těchto komplikovaných zařízení provázejí.

Součástí středečního programu byla návštěva společnosti Doosan Škoda Power se zajímavou exkurzí do výrobních prostor parních turbín, nezbytnou součástí všech SMR pro výrobu elektřiny. Interaktivní součást workshopu tvořila samostatná práce účastníků a účastnic, při níž se v malých skupinkách pokoušeli navrhnout vhodný reaktor pro vybrané země z Evropy i ze světa. V závěru workshopu všichni svůj koncept úspěšně prezentovali a obhájili před ostatními.

„Rozhodně oceňuji možnost se účastnit zajímavé akce ohledně SMR přímo u nás v Plzni, jelikož se této problematice věnuji v rámci své diplomové práce. Nejvíce mě zaujaly přednášky od zahraničních odborníků, například prof. Ricottiho o bezpečnosti a ekonomice SMR, ale skvělá byla také příležitost setkat se a diskutovat se zahraničními studujícími,“ zhodnotil akci Jan Ullmann, student navazujícího studia energetiky FEL.

​​​​​Téma malých modulárních reaktorů je v současné době celosvětově velmi populární. Taktéž v ČR se několik výzkumných týmů podílí na vývoji technologií SMR, například i ZČU má ve spolupráci s CIIRC ČVUT vlastní koncept malého jaderného reaktoru – TEPLATOR. Společně s dalšími koncepty jako jsou reaktory David, CR-100 nebo ALLEGRO byly výsledky naší výzkumné činnosti na workshopu představeny zahraničním účastníkům.

Akce se uskutečnila za finanční podpory European Nuclear Education Network v rámci mezinárodního projektu ENEN2Plus, jehož je ZČU součástí. Jedná se o dosud největší evropský vzdělávací projekt celkem 51 zapojených institucí z 20 zemí, který cílí na podporu zahraničních zkušeností mladých odborníků a odbornic ve všech jaderných oblastech.


Galerie


Fakulta elektrotechnická

Kateřina Newton

06. 11. 2023