Padesátka absolventů ročníku 1978/1979 navštívila svoji alma mater Fakultu strojní ZČU

Absolventi Zaměstnanci

Už podruhé od převzetí diplomů se 22. května setkali někdejší spolužáci a spolužačky z absolventského ročníku 1978/79 v prostorách Fakulty strojní. O den později pak došlo i na tradiční setkání dlouholetých pracovníků.

Po 45 letech si padesátka někdejších studentů a studentek připomněla svá studentská léta na bývalé Vysoké škole strojní a elektrotechnické (VŠSE). Byť se tehdy jejich studia odehrávala v jiných budovách v Plzni, někdejší studenti a studentky si s nadšením  prohlédli prostory současné fakulty a jejího Regionálního technologického institutu. Nechybělo přivítání děkanem fakulty Vladimírem Duchkem a na programu setkání bylo rovněž představení studentské závodní formule. Odpoledne pokračovalo v neformálním duchu v prostorách Saloonu Roudná. Absolventi zmíněného ročníku se takto setkali již podruhé – první setkání proběhlo před pěti lety, kdy si připomněli 40 let od promoce.

O den později pozvala fakulta do svých prostor také bývalé zaměstnance a zaměstnankyně. Setkání s nimi probíhá každý rok – vedení fakulty tak pečuje o dobré vztahy s někdejšími kolegy a kolegyněmi.

"Naši učitelé jsou těmi, kteří nás vybavili klíčovými vědomostmi pro budoucí praxi a jejichž vklad do našeho života všichni oceňujeme v každodenní práci. Chtěl bych jim proto vyjádřit vděčnost a velký dík za to, jak nás během studia ovlivnili a kde nyní díky nim jsme," uvedl děkan Vladimír Duchek.

Galerie


Setkání dlouholetých pracovníků

Fakulta strojní

Kamila Kolářová

23. 05. 2024