Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Oddělení transferu znalostí a smluvního výzkumu ZČU informuje o vyhlášení dalšího ročníku Plzeňských podnikatelských voucherů, oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem.

Město Plzeň pomocí programu Plzeňské podnikatelské vouchery přispívá už více než 10 let k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzni a jejím blízkém okolí. Za toto období spolupracovala ZČU na 112 projektech z celkových 144 podaných žádostí. Výzva č. 2024 byla vyhlášena 6. května 2024 a navazuje na úspěšně realizované programy, které proběhly v předcházejících letech.

  • Žádosti budou přijímané elektronicky prostřednictvím dotace.plzen.eu od 2. září 2024 (do 12:00) do 2. října 2024 (do 12:00). 

Program je podnětem pro podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací jako poskytovatelem znalostí a k navázání či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, zahájit nebo zintenzivnit své inovační aktivity a zvýšit svůj inovační potenciál.

Alokace finančních prostředků na tuto výzvu je stanovena ve výši 4 000 000 Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele činí 300 000 Kč. Výše dotace závisí na velikosti podniku. Malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 % ceny, velké podniky mohou požádat o dotaci až do výše 40 %, v obou případech však nejvýše 300 000 Kč.

Podnikatelský voucher na nákup služeb od výzkumné organizace mohou získat pouze podniky, které mají sídlo nebo provozovnu na území Plzeňské aglomerace (ta zahrnuje kromě města Plzně také např. Blovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice).

Podpořeny mohou být následující činnosti:

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod, technologických postupů nebo hardwaru
  • Tvorba a vývoj softwaru
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy
  • Design produktů nebo jejich částí

Podrobnosti k programu podávají pracovníci BIC Plzeň, jsou také připraveni konzultovat žádosti o dotaci.

Detailní informace k programu jsou zveřejněny na webu BIC, stejně tak dokumenty potřebné pro podání žádosti do výzvy č. 2024.

září je také opět v plánu seminář, kde budou zájemcům předány informace k podání žádosti o dotaci.

Projekt na ZČU administruje Oddělení transferu znalostí a smluvního výzkumu. Kontaktní osobou je Mgr. Lucie Komrsková, komrskol@rek.zcu.cz, 37763 1067.

Galerie


Odbor transfer a smluvní výzkum

Lucie Komrsková

11. 06. 2024