Porcelán inspirovaný obdobím normalizace jde do prodeje. Nejoblíbenější motiv vytvořila AI

Spolupráce Studující Tisková zpráva

Úkolem grafických designerů bylo reinterpretovat normalizační estetiku a nalézt nový pohled na škálu původních motivů. „Výsledné dekory sympaticky apelují na naše city, řada z nich má potenciál oslovit i širší veřejnost,“ říká Ditta Jiřičková, vedoucí ateliéru Grafický design a digitální média.

Mohou designéři čerpat inspiraci v estetice období normalizace? A je vůbec možné původní motivy začlenit do vkusu současného spotřebitele? Studující v ateliéru Grafický design a digitální média na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni se inspirovali dekorem porcelánových hrnků z období 60. až 80. let. Nejúspěšnější motivy z kolekce byly ve spolupráci s firmou Český porcelán zavedeny do výroby.

Východiskem semestrálního projektu Second Service aneb Co zbyde pod slupkou nostalgie? byl dekor čtvrtlitrových porcelánových hrnků z období 60. až 80. let minulého století. Tehdy se jednalo o běžnou sériovou produkci československých porcelánek, na které se většinou nepodíleli profesionální grafičtí designéři. Studentky a studenti měli zjistit, jak dalece je přijatelné a funkčně využitelné čerpat inspiraci z estetiky období normalizace. Provází ji určitá nahořklá pachuť generací, které v té době žily, nebo je již pouhým stínem nostalgických vzpomínek na naše domovy?

Úkolem grafických designerů bylo normalizační estetiku reinterpretovat a nalézt nový pohled na škálu původních motivů. Ideálním výsledkem pak mělo být zachování prožitku estetické asociace s původním výtvarným vyzněním, ale zároveň vytvoření svěžího, nového a aktuálního designu se stopou profesionality. Přístupy studujících byly různé, nechybí v nich určitý kritický odstup, vyjádřený dekonstruktivním designem, ani návrhy vytvořené umělou inteligencí. U počátku projektu stáli také studující ateliéru Keramický design pod vedením Gabriela Vacha, kteří se věnovali designu samotných hrnků.

„Výsledné dekory sympaticky apelují na naše city i emoce, myslím, že řada z nich je aktuálním designovým počinem a má velký potenciál oslovit i širší veřejnost. Už teď jsme se setkali s vřelým ohlasem i u výrobce tohoto sortimentu, firmy Český porcelán v Dubí,“ vysvětluje Ditta Jiřičková, vedoucí ateliéru Grafický design a digitální média.

Nejúspěšnější dekory z kolekce, kterou studenti a studentky vytvořili, byly počátkem prosince 2023 uvedeny do prodeje firmou Český porcelán, a. s., v Dubí. Na výběru realizovaných motivů se prostřednictvím hlasování mohla aktivně podílet i veřejnost, a to na letošním pražském mezinárodním festivalu designu Designblok.

„Přemýšleli jsme nad tím, jak ze sedmdesáti krásných dekorů vybrat ty nejlepší. Nakonec jsme nechali rozhodnout veřejnost. Každý návštěvník Designbloku mohl hlasovat pro nejlepší dekor a aktivně se tak podílet na výběru. Nejúspěšnější návrhy pak byly skutečně vybrány pro výrobu a jsou dostupné například na e-shopu cesky.porcelan.cz, fyzicky v pražské prodejně v Perlové ulici, v prodejně v Dubí nebo na akci Lemarket, která proběhne 9. a 10. prosince v Národním domě na Smíchově,“ uvádí Radek Horčička, předseda představenstva firmy Český porcelán. 

Z několika desítek návrhů vybrala veřejnost šestici dekorů od Valerie Kolářové, Kateřiny Masákové, Karolíny Pucholtové, Kristýny Blínové a Dominika Jágera. Motiv Inteligentní dekor Dominika Jágera vznikl ve spolupráci s umělou inteligencí. Vybrané hrnky jsou nyní v nabídce jednotlivě i jako sety po dvou kusech, vždy podle charakteru dekoru.

Galerie


Valerie Kolářová: Jetel1 a Jetel2 Vzor vychází z původního, typického motivu, ale pixelací se posouvá více do současnosti. Transformuje se z konkrétní do více abstraktní podoby, kdy ve výsledku můžeme vidět vizuální podobnost s QR kódem, jako odkaz na naši současnost.

Kateřina Masáková: Palindrom / Motiv je navržen formou palindromu, kdy je možné jej pozorovat z obou stran. Design tvoří tři geometrické tvary, které vytváří různé vzorce. Velkou inspirací se stal geometrický dekor a barevnost hrnku z období normalizace.

Karolína Pucholtová: Modern Retro in Blue / Motiv „Modern Retro“ odkazuje na estetiku minulého století, a přesto působí současně díky výraznému, zvětšenému měřítku. Je založen na tvaru kruhu, který byl oblíbeným výchozím tvarem pro mnohé, nejen grafické vzory z období 60.–80. let. Dynamiku jinak minimalistickému motivu dodává měnící se výseč kruhu.

Kristýna Blínová: Digitální střepy / Motiv na hrnku vznikl digitálním roztříštěním již existujícího, konkrétního dekoru ze sedmdesátých let. Rozbíjením, dekonstruováním „porcelánu“ v počítači a následným slepením jeho různorodých střepů zpátky dohromady vzniká nový, modernizovaný motiv, který v sobě stále uchovává duši toho předešlého.

Dominik Jáger: Inteligentní dekor / Text pro tento hrnek jsem napsal já, chatbot od OpenAI, a musím říct, že jsem to udělal takřka bez námahy. Co se týče vzoru na hrnku, byl jednoduše vygenerován umělou inteligencí, takže ani já, ani vy jsme na tom zas tak tvrdě nepracovali. A přesto se hrnek tváří, že má hlubší význam, i když ve skutečnosti je jen hrnek na pití.

Celkem vzniklo několik desítek návrhů.

Hlasování veřejnosti proběhlo na letošním Designbloku.

Šest dekorů bylo vybráno pro výrobu.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Martin Bečan

06. 12. 2023