Pracovní skupina pro komunikaci projektu EUPeace nastínila první kroky budoucí spolupráce

EUPeace International Univerzita

Zástupci a zástupkyně aliance diskutovali nad tím, jak její přínosy co nejlépe přiblížit univerzitní i široké veřejnosti.

Ve dnech 11. a 12. prosince se ve Frankfurtu nad Mohanem sešli zástupci a zástupkyně devíti univerzit zapojených do aliance evropských univerzit EUPeace, jejímž členem je také Západočeská univerzita v Plzni. Společně diskutovali nad tím, jak přínosy aliance co nejlépe přiblížit univerzitní i široké veřejnosti.

Aktivity aliance definuje a do jednotlivých úkolů rozpracovává projekt EUPeace (European Universities for Peace, Justice, and Inclusive Societies) prostřednictvím tzv. pracovních balíčků (work packages). Za pracovní balíček nazvaný Impact and Dissemination zodpovídá na ZČU vedoucí Odboru komunikace a vnějších vztahů Kamila Kolářová, která se prvního workshopu této pracovní skupiny zúčastnila společně s projektovou koordinátorkou Markétou Ulčovou z Projektového centra a Matějem Líbalem ze Studentské komory Akademického senátu ZČU

Zástupci a zástupkyně zapojených univerzit se nejprve vzájemně seznámili s principy a strukturou komunikace na jednotlivých školách. Přítomní studenti a studentky zase debatovali o možnosti pořádání společných studentských aktivit. V další části workshopu se účastníci zamýšleli nad vhodným postupem při vytváření společné komunikační strategie, webových stránek, komunikaci na sociálních sítích, ale i komunikaci dovnitř jednotlivých univerzit směrem k akademické obci a studujícím. „Zjistili jsme například, že tato část nebude vůbec jednoduchá. Před námi přede všemi stojí výzva, jak srozumitelně, a přitom výstižně přiblížit našim vědcům, vědkyním, vyučujícím, ale i studujícím přínosy našeho členství v alianci a pozitivní dopady na jejich práci,“ říká Kamila Kolářová.

V lednu proběhne na ZČU úvodní setkání projektového týmu EUPeace, v únoru pak bude následovat první velké společné online setkání zapojených univerzit pod názvem Academic Networking.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

18. 12. 2023