Odstartoval první workshop projektu Aplikovaný výzkum exoskeletonu pro využití v rehabilitaci

International Seminář Spolupráce

Členky a členové česko-německého výzkumného týmu z Technische Hochschule Deggendorf a Západočeské univerzity se seznámili během workshopu v německém Chamu a definovali vlastnosti exoskeletonu pro rehabilitační a protetickou praxi.

Technologický kampusu v Chamu hostil 14. a 15. listopadu první česko-německý workshop k tříletému projektu Aplikovaný výzkum exoskeletonu pro využití v rehabilitaci.

Hlavním cílem bylo představení členek a členů multidisciplinárního výzkumného týmu z řad Technische Hochschule Deggendorf (Technologický kampus Cham, Technologický kampus Hutthurm, Zdravotnický kampus Bad Kötzting) a Západočeské univerzity v Plzni (Fakulta zdravotnických studií, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Regionální technologický institut, Fakulta aplikovaných věd) a jejich odborného přínosu pro projekt. Klíčovým výstupem workshopu pak bylo definování vlastností exoskeletonu z pohledu léčebné rehabilitace a cílové skupiny, tedy konečných uživatelů exoskeletonu.

Do projektu se zapojilo také pět asociovaných partnerů - Protetika Plzeň s.r.o., Fyzioterapie Ilona Zahradnická, Ambulante Krankenpflege Hiebl GmbH, Gesundheitsregion Plus Landkreis Cham a Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham GmbH.

Mezinárodní interdisciplinární výzkumný tým bude pracovat na vývoji zkušebního prototypu exoskeletonu pro rehabilitační a protetickou praxi. Využije sdílené inovace v designu, konstrukčních technologiích, 3D tisku, mechatronice, aplikované kybernetice (brain-computer interface) a inovacích v rehabilitačních oborech. Díky zapojení asociovaných partnerů z praxe a dojde při testování funkčnosti exoskeletonu k transferu společného know-how směrem k malým a středním podnikům z oboru mechatroniky, rehabilitace a protetiky. Projektový tým bude také podpořen znalostmi z oblasti technologického transferu směrem do aplikační sféry. Projekt se tak zaměří na efektivnější využití synergií mezi regiony v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací a na posilování společných výzkumných kapacit a služeb.

Na začátek roku 2024 je v rámci projektu naplánován pokračující workshop, který se tentokrát uskuteční v Plzni.


Projekt Aplikovaný výzkum exoskeletonu pro využití v rehabilitaci, BYCZ01-007 – ExRe, byl podpořen v rámci Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021 – 2027.

         

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

24. 11. 2023