Setkání kateder obchodního práva právnických fakult ČR a SR.

Konference Spolupráce Univerzita

V prostorách Právnické fakulty Mateje Bela v Banské Bystrici se 13. a 14. září uskutečnilo setkání kateder obchodního práva právnických fakult z České a Slovenské republiky spojené s mezinárodní vědeckou konferencí Nestandardní legislativní zásahy státu v nestandardních situacích.

První den byl zaměřen na výměnu informací a zkušeností zejména pedagogického směru. Zakončila jej prohlídka historického centra města Banská Bystrica a společenské setkání, jehož součástí byla oslava životního jubilea prof. JUDr. Milana Ďurici, PhD.

Následující den probíhala samotná konference, tematicky zaměřená na nestandardní legislativní zásahy státu v nestandardních situacích. Za Fakultu právnickou ZČU se tohoto setkání a i mezinárodní konference zúčastnili členové katedry obchodního práva Petr Papež a Jan Knobloch. Výměna informací s kolegy ze zahraničí byla velice přínosná a přinesla i jiný pohled na možnost realizace systému vysokoškolského vzdělávání. Na samotné konferenci pak zazněly podnětné příspěvky k výše uvedenému tématu, které není tak často předmětem publikačního zpracování. Přítomní účastníci se dohodli na konání dalšího setkání, a to v obdobném termínu, pod patronací Právnické fakulty Masarykovi univerzity v Brně.

Galerie


Fakulta právnická

Petr Papež

12. 10. 2023