Univerzita třetího věku a Fakulta filozofická byly oceněny na galavečeru Anděl 2024

Magdalena Edlová převzala z rukou primátora města Plzně Romana Zarzyckého ocenění Anděl 2024 v kategorií Andělské ruce za práci v oblasti sociálních služeb a pomoci nad rámec svých pracovních povinností. Oceněna byla i Katedra sociologie a sociální práce Fakulty filozofické.

Ocenění Anděl je určeno pro dobrovolníky, dlouhodobě působící v sociálních službách. Andělské ruce je pro pracovníky, kteří pomáhají nad rámec svých pracovních povinností. Anděl navždy je udělován in memoriam za celoživotní přínos sociálním službám. Dobré duše oceňují kolektivy nebo celé organizace za jejich součinnost při řešení sociálních problémů. Nejvýznamnější ocenění, Zlatý Anděl, je určeno výjimečným osobnostem, které svou dlouhodobou činností výrazně přispěly k rozvoji plzeňských sociálních služeb.

Pro tým Univerzity třetího věku platí, že práce se seniory je specifická a vyžaduje nadstandardní vztah k povolání, profesionalitu, obětavost, značné organizační schopnosti, nadhled a velkou dávku trpělivosti. Tento tým vyznává lidský přístup k posluchačům, je ochoten vyslechnout, povzbudit v těžké situaci nebo jen potěšit vlídným slovem. Instituce se řídí pravidlem, že vzdělávání seniorů je smysluplnou a společensky důležitou hodnotou. Stává se místem setkávání vrstevníků s obdobnými zájmy, radostmi i starostmi. U3V dbá na to, aby poskytovala seniorům bezpečné prostředí, ve kterém jsou jejich znalosti, zkušenosti a názory ceněny a respektovány.

‚‚Věříme, že tímto způsobem se seniorům zvyšuje pocit vlastní hodnoty, což má pozitivní dopad na celkovou kvalitu jejich života. Ocenění Anděl 2024 si velmi vážím jak sama za sebe, tak za tým, který za celou agendou stojí. Mysleme pozitivně a radujme se z každého dne, život za to stojí," s díky upřesňuje Magdalena Edlová.

Úspěch slavila také katedra sociologie a sociální práce Fakulty filozofické ZČU, která byla oceněna v kategorii Dobrá duše za vzdělávání nových sociálních pracovníků v rámci studijního programu Sociální práce. Cenu od magistrátu převzal garant programu Karel Řezáč. Je to již podruhé, kdy katedra toto ocenění dostává, jelikož v roce 2021 převzal stejné ocenění tehdejší vedoucí katedry prof. Váně a jeho studentský výzkumný tým za dlouhodobou spolupráci na rozvoji sociálních služeb, zejména výzkumy problematiky bezdomovectví.

Galerie


Celouniverzitní

Petr Novák

18. 06. 2024