Západočeská galerie představila U Zvonu Kuličku od sochaře Benedikta Tolara ze Sutnarky

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Dílo z hliníku, oceli a polyuretanu má průměr 330 cm. K vidění je až do 31. března 2023.

Aby podpořila tvorbu pro veřejný prostor a pomohla zaměřit pozornost plzeňské veřejnosti na pozemek U Zvonu, iniciovala Západočeská galerie v Plzni vznik Kuličky. Objekt o průměru 330 cm se na prostranství v centru města, určeném ke stavbě nové budovy galerie, objevil 16. června a k vidění bude až do konce března 2023. Jeho autorem je známý plzeňský sochař Benedikt Tolar, který od roku 2010 působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Dílo z hliníku, oceli a polyuretanu vzniklo díky spolupráci galerie a fakulty a za finanční podpory města Plzně. Je také součástí festivalu Kulturní léto Západočeské galerie s Pivotečkou U Zvonu.

Kulička je významově založena na vzájemném napětí mezi absolutní platónskou formou (koule) a jejím zvrásněným, zmačkaným povrchem. Tento nepravidelný abstraktní povrch povahu útvaru vtěluje do reálné, živé formy s její fyzickou nahodilostí, nedokonalostí a proměnlivostí. Stání před sochou je jiné, než stání před užitným předmětem: stimuluje zvláštní rozhovor mezi „“ diváka a „ty“ sochy. Promyšlené proporce Kuličky staví před diváka útvar, který jej sice převyšuje, ale nemá nad ním převahu – odpovídá jeho pohledu a vede s ním dialog.

Benedikt Tolar je plzeňský rodák, absolvent AVU Praha. Vystavuje jak ve významných domácích institucích, tak i v rámci skupinových výstav v zahraničí. Několik děl v ČR i v zahraničí realizoval také ve veřejném prostoru. Na Sutnarce působí jako vedoucí ateliéru Socha a prostor.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Pavel KORELUS

17. 06. 2022