Západočeská univerzita pro Univerzitu Karlovu. Zádušní mše uctila oběti na Filozofické fakultě

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Mši v katedrále sv. Bartoloměje celebroval plzeňský biskup Tomáš Holub, hovořili také rektor ZČU Miroslav Lávička a rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

V úterý 30. ledna, v den, kdy rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a děkanka Filozofické fakulty Eva Lehečková naposledy přiložily do pietního ohně na náměstí Jana Palacha a zakončily tak čtyřtýdenní Měsíc pro fakultu, uctila památku obětí prosincové tragédie také Západočeská univerzita v Plzni.

Zádušní mše se konala v katedrále sv. Bartoloměje. Iniciovaly ji komorní orchestr Consortium musicum působící pod Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni a pěvecký sbor Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy, jehož několik členek a členů právě na pražské Filozofické fakultě studovalo nebo studuje. Dva členové přímo na Ústavu hudební vědy, jehož vedoucí Lenka Hlávková při útoku zemřela.

Mši, již soubory doprovodily skladbou Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismondo Johanna Michaela Haydna, celebroval plzeňský biskup Tomáš Holub. Konala se pod záštitou rektora ZČU Miroslava Lávičky a ve spolupráci s děkanem Fakulty pedagogické Pavlem Mentlíkem a děkanem Fakulty filozofické ZČU Davidem Šancem, zúčastnili se jí i rektorka UK Milena Králíčková a děkan Lékařské fakulty v Plzni UK Jindřich Fínek.

Rektorovi Miroslavu Lávičkovi a rektorce Mileně Králíčkové patřilo závěrečné slovo. Katedrálu zaplnili studující, zaměstnanci i zaměstnankyně ZČU, studující UK a také veřejnost. Všem, kteří přišli uctít památku obětí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, děkujeme.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

01. 02. 2024