Zdravotní laboranti a laborantky zorganizovali další ročník Studentské vědecké konference na FZS

Konference Studium Studující

Studující druhého a třetího ročníku studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví prezentovali své výsledky z odborných praxí a výzkumná šetření z bakalářských prací.

Ve středu 22. května tradičně proběhla v budově FZS v Husově ulici Studentská vědecká konference 2024. Akce byla organizována odbornými asistenty a studujícími studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví ve spolupráci s partnery APR spol. s r.o., BioVendor – Laboratorní medicína a.s. a Sebia Czech Republic s.r.o.

Studentskou vědeckou konferenci zahájil Ing. Tomáš Vlas, který měl na starosti editaci odborné a formální části příspěvků a podílel se také na vydání již pátého konferenčního sborníku abstrakt.

Studující druhého ročníku prezentovali jednotlivé metody, se kterými měli možnost se setkat během výuky a výkonu odborných praxí ve zdravotnických laboratořích. Tyto prezentace byly zaměřeny na praktické aspekty laboratorní diagnostiky, což umožnilo posluchačům prvního ročníku získat hlubší vhled do specifických technik a jejich aplikací.

Studující třetího ročníku seznámili posluchače se svými bakalářskými pracemi, konkrétně s praktickou částí, kterou věnovali vlastnímu výzkumnému šetření. Pro tyto studující představovala konference významnou příležitost vyzkoušet si obhajobu bakalářské práce ještě před státními závěrečnými zkouškami.

Pro studující byla konference nejen možností prezentovat své výzkumy a výsledky, ale rovněž příležitostí získat cennou zpětnou vazbu od odborníků a kolegů. Poděkování patří všem organizátorům, partnerům a účastníkům, kteří přispěli k úspěšnému průběhu konference.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

30. 05. 2024