Zemřel profesor Jaroslav Šesták, nositel medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství

Univerzita Zaměstnanci

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel profesor Šesták, který působil na Západočeské univerzitě v Plzni ve výzkumném centru NTC a na Filozofické fakultě.

Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr.h.c., se věnoval nejen termální fyzice a termodynamice, ale hrál klíčovou roli také v řadě dalších témat jako jsou kinetické fázové diagramy, teorie sklotvornosti, ekonomická termodynamika a neizotermní kinetika. Jeho výzkum a práce, zejména jeho Šesták–Berggrenova rovnice, ovlivnily mnoho dalších vědeckých studií.

Za zásadní momenty svého profesního života považoval své stáže v zahraničí, jako například v Ústavu nukleárního výzkumu Studsvik ve Švédsku a na University of Missouri v USA. Dále ho ovlivnily stáže na Kyoto University v Japonsku a na Tchaj-wanu. Profesor Šesták se stal garantem vzniku několika významných institucí, jako je School of Energy Science na Kyoto University v Japonsku, Fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově v Praze a české pobočky University of New York in Prague, kde také po dvacet let přednášel.

Jeho nejviditelnějším profesním úspěchem je vydání triptychu odborných publikací v renomovaném nakladatelství Springer, který zahrnuje tituly jako Glassy, Amorphous and Nano-Crystalline Materials (2011), Thermal Analysis of Micro, Nano- and Non-Crystalline Materials (2013) a Thermal Physics and Thermal Analysis (2017). Tyto knihy patří mezi nejúspěšnější tituly nakladatelství Springer. Kromě toho je autorem a editorem asi 15 knih a napsal přes tři sta odborných sdělení. V roce 2000 byl zařazen mezi dvacet nejčastěji citovaných českých fyziků v oboru termodynamika. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje i popularizační knihu Světem badatele, ve které přibližuje zážitky z cest, příhody z vědeckého života a populárně-naučné texty.

„Jarda Šesták prožil mimořádný život. Byl nejen špičkovým vědcem, ale i cestovatelem, fotografem, glosátorem… a hlavně skvělým kamarádem. Bylo mi velkou ctí s ním spolupracovat, sdílet jeho příběhy a nakažlivý životní elán,“ říká Miroslav Holeček

Jaroslav Šesták byl oceněn nejvyššími vyznamenáními Akademie věd ČR (Heyrovského medaile) a České společnosti chemické (Hanušova medaile) a získal řadu dalších mezinárodních ocenění, která svědčí o jeho významném přínosu v oblasti vědy.

Rozloučení s profesorem Šestákem proběhne 22. 5. 2024 ve 14:00 v kostele Husova sboru v Praze v Dejvicích.

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

13. 05. 2024