Zemřel profesor Lumír Kule, osobnost, která formovala obor Elektrické pohony

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše univerzitní komunita ztratila jednu ze svých nejvýznamnějších osobností.

Prof. Ing. Lumír Kule, CSc., který se významně podílel na rozvoji oboru Elektrické pohony a výkonová elektronika, nás opustil v úterý 2. dubna ve věku 98 let.

Profesor Kule byl skutečným nestorem československých pohonářů. Po celý život svým nadáním, pracovitostí a oddaností oboru formoval elektrotechniku nejen v Plzni, ale v celé České republice. Jeho profesní dráha začala v roce 1953, kdy nastoupil do Elektrotechnického závodu plzeňské Škodovky. Postupně stoupal v kariéře a v roce 1958 se stal hlavním konstruktérem společnosti. Během svého působení zde zavedl mnoho inovativních postupů a iniciativ, které ovlivnily celý průmysl.

Jeho práce nebyla omezena pouze na průmyslovou praxi, ale významnou měrou přispěl i do oblasti vzdělávání a vědeckého výzkumu. Prof. Kule začal svou pedagogickou dráhu v roce 1958 a postupně se vypracoval na profesorskou pozici. Jeho přednášky byly pro studující inspirativní a jeho odborné poznatky neocenitelné. Založil např. nový obor – Výkonová elektronika, jehož osnovy jsou dodnes používány v celé České i Slovenské republice.

V roce 1963 absolvoval studijní stáž na Illinoiském technologickém institutu v Chicagu, což ho ještě více obohatilo o zkušenosti a znalosti, které pak uplatňoval ve své práci v tehdejším Československu. V roce 1965 inicioval založení "Společného pracoviště" na tehdejší VŠSE, což byla první instituce svého druhu v naší zemi, kde se řešily nejnaléhavější aktuální teoretické a vývojové problémy.

Prof. Kule nebyl jen vynikajícím vědcem a pedagogem, ale v soukromí také vášnivým zahrádkářem. Jeho "degustační" dny, kdy jeho kolegové hodnotil známkami jablka na jeho zahradě, byly velmi oblíbené. Byl rovněž kronikářem obce Kozolupy, kde prožil většinu svého života.

Odkaz prof. Kuleho přetrvá v nespočtu odborníků, které vzdělával, v knihách, které napsal, a v technologických inovacích, které inicioval. Jeho práce a oddanost oboru elektrické pohony se staly legendárními a zůstávají inspirací pro všechny kolegy a kolegyně z Fakulty elektrotechnické ZČU.

Fakulta elektrotechnická

Kateřina Newton

05. 04. 2024