Zaměstnanci ZČU podpořili koupí dětských obrazů výzkum Crohnovy choroby

Minulý rok proběhla soutěž originálních výtvarných prací dětí s názvem Věda, která léčí. Expozice vznikla v rámci společného projektu Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň a hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Dětské výtvory pomáhají i rok poté.

Celý projekt měl za cíl podpořit výzkum Crohnovy choroby, chronického zánětlivého onemocnění různých částí trávicího traktu. Nejlepší díla, která přišla do soutěže ze škol z celé České republiky, si pak bylo možné prohlédnout na výstavě, jež byla až do konce loňského roku umístěna nejprve v prostorách FAV a poté Univerzitní knihovny na Borech.

Originální díla malých umělců se zde zaměstnancům univerzity zalíbila natolik, že vznikl nápad uspořádat jejich aukci. Jednotlivé obrazy si bylo možné prohlédnout i po skončení výstavy na stránkách Fakulty aplikovaných věd, kde si je mohli zájemci také zarezervovat. Oplátkou pak přislíbili částku, kterou přispějí na konto hnutí Stonožka. Již za nedlouho po spuštění aukce našla většina z více než osmdesátky originálních prací dětí svého nového majitele. O tom, že o obrázky byl opravdu velký zájem, svědčí i celková vybraná částka. Do konce srpna bylo vybráno celkem 33 500 Kč. Celá částka byla převedena na účet hnutí Stonožka a bude použita mimo jiné také na podporu výzkumu Crohnovy choroby.

Fakulta aplikovaných věd

Jana TURJANICOVÁ

19. 09. 2017


Renáta Fučíková je nominována na Uměleckou cenu města Plzně

Univerzita Zaměstnanci Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 05. 2019

Zástupci FAV získali ocenění Best Paper Award na konferenci GISTAM

Konference Soutěž Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2019

Jedni z nejlepších budoucích záchranářů studují na Fakultě zdravotnických studií ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 05. 2019