Výuka robotiky na základních školách? Chybí peníze i aprobovaní učitelé

Jak to vypadá s výukou robotiky pomocí robotických stavebnic na základních školách v Česku? Touto otázkou se na ZČU zabývá Jan Baťko z katedry výpočetní a didaktické techniky pedagogické fakulty, který o ní nyní publikoval výzkumnou zprávu. V ní shrnuje informace získané od 360 učitelů z celé republiky.

Robotické stavebnice jsou konstrukční sady složené z technických dílů různých velikostí a provedení a z řady vstupních a výstupních modulů. Jejich přidanou hodnotou je mikropočítač umožňující oživení vytvořeného modelu robota vlastním programem. Tyto digitální pomůcky mohou učiteli sloužit jak k rozvoji konstrukčních schopností žáků, tak hlavně k jejich rozvoji v oblasti algoritmizace a programování. Robotika a programování zatím nejsou v Česku součástí rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, což znesnadňuje školám plnohodnotné využití robotických stavebnic ve výuce.

Z výsledků je zřejmé, že robotické stavebnice si cestu do českých škol postupně nacházejí, ale tato cesta je prozatím velmi trnitá. Z pohledu školy jsou jedním z hlavních problémů finance. Škola si mnohdy buďto nemůže robotické stavebnice pořídit vůbec nebo pouze v omezeném množství. Výuka tak nemůže probíhat dle představ učitelů. Dalším problémem bývá začlenění do výuky. Nejčastějším a nejjednodušším prozatímním řešením bývá zřízení volnočasového kroužku, kam ale dochází pouze omezená skupina zájemců, nebo realizace povinně volitelného předmětu, který má ovšem často omezenou kapacitu. Začlenění do jiných předmětů je pro učitele náročné, jelikož na využití stavebnice zbývá z důvodu absence vhodného tematického celku ve vzdělávacím programu minimum času. Sami učitelé naráží na problémy s informovaností, kdy často nemají o nových pomůckách dostatek informací. Určitým problémem je také stále přetrvávající značný počet neaprobovaných učitelů informatiky.

Výzkum proběhl v rámci dvouletého projektu studentské grantové soutěže. Podrobné výsledky jsou  popsané ve výzkumné zprávě, která je volně dostupná ke stažení.

Fakulta pedagogická

Jan BAŤKO

21.09.17


Akademici a studenti katedry archeologie dokumentovali v Oši archeologické nálezy


Fakulta filozofická

70

20.06.18


Letní školy nabízí také atraktivní doprovodný program


Celouniverzitní

86

17.07.18


První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je za námi


Celouniverzitní

68

11.07.18