Rektoři bavorských vysokých škol mají zájem o spolupráci se ZČU

Osm rektorů bavorských vysokých škol aplikovaných věd navštívilo ve středu 18. října Západočeskou univerzitu. S některými z nich už plzeňská univerzita intenzivně spolupracuje. Zájem o spolupráci mají i další.
V Bavorsku je dvacet vysokých škol aplikovaného výzkumu, které jsou zastřešeny pod hlavičkou organizace Hochschule Bayern, v jejímž rámci úzce spolupracují a společně vystupují. Představitelé osmi těchto vysokých škol se setkali s rektorem Miroslavem Holečkem. Ten jim představil Západočeskou univerzitu jako instituci, které se v posledních letech podařilo vytvořit čtyři výzkumná centra a která sklízí úspěchy s výsledky výzkumných projektů, jako jsou například zásahový hasičský oblek, vanadová průtočná baterie nebo ve zdravotnictví využívaná aplikace MediTab.

Miroslav Holeček také připomněl, že plzeňská univerzita s bavorskými partnery v současnosti spolupracuje na 22 projektech. Rektoři bavorských vysokých škol aplikovaného výzkumu projevili zájem o pokračování a rozšiřování spolupráce i na další školy. O tom, jaký význam společným aktivitám přikládají, svědčí mimo jiné i skutečnost, že na vysoké škole Amberg - Weiden se asi 150 studentů učí česky. Celkově přitom tato vysoká škola patří mezi menší a nedosahuje ani třetiny počtu studentů ZČU.

Po setkání s rektorem si představitelé bavorských univerzit prohlédli výzkumná centra, konkrétně NTC, NTIS a RICE, kde se seznámili s probíhajícími výzkumnými projekty. V závěru návštěvy ZČU se zúčastnili společenského setkání na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Pracovní cesta rektorů bavorských vysokých škol aplikovaných věd do České republiky, uspořádaná Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou, se konala k zahájení jejich spolupráce s Českou konferencí rektorů a vysokými školami v ČR. Kromě Západočeské univerzity navštívili rektoři také Univerzitu Pardubice, Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě, ČVUT a VŠCHT. 

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

18. 10. 2017


Západočeská univerzita se v srpnu a září představí Plzeňanům dvěma výstavami

Tisková zpráva Univerzita Výstava

Celouniverzitní

19. 08. 2019

Stopy baroka představily v Blovicích přístroje i 3D modely památek

Spolupráce Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

17. 09. 2019

Akademici dostanou okřídlený šíp. Začali spolupracovat s HC Škoda Plzeň

Sport Studenti Univerzita

Celouniverzitní

20. 08. 2019