Rektoři bavorských vysokých škol mají zájem o spolupráci se ZČU

Osm rektorů bavorských vysokých škol aplikovaných věd navštívilo ve středu 18. října Západočeskou univerzitu. S některými z nich už plzeňská univerzita intenzivně spolupracuje. Zájem o spolupráci mají i další.
V Bavorsku je dvacet vysokých škol aplikovaného výzkumu, které jsou zastřešeny pod hlavičkou organizace Hochschule Bayern, v jejímž rámci úzce spolupracují a společně vystupují. Představitelé osmi těchto vysokých škol se setkali s rektorem Miroslavem Holečkem. Ten jim představil Západočeskou univerzitu jako instituci, které se v posledních letech podařilo vytvořit čtyři výzkumná centra a která sklízí úspěchy s výsledky výzkumných projektů, jako jsou například zásahový hasičský oblek, vanadová průtočná baterie nebo ve zdravotnictví využívaná aplikace MediTab.

Miroslav Holeček také připomněl, že plzeňská univerzita s bavorskými partnery v současnosti spolupracuje na 22 projektech. Rektoři bavorských vysokých škol aplikovaného výzkumu projevili zájem o pokračování a rozšiřování spolupráce i na další školy. O tom, jaký význam společným aktivitám přikládají, svědčí mimo jiné i skutečnost, že na vysoké škole Amberg - Weiden se asi 150 studentů učí česky. Celkově přitom tato vysoká škola patří mezi menší a nedosahuje ani třetiny počtu studentů ZČU.

Po setkání s rektorem si představitelé bavorských univerzit prohlédli výzkumná centra, konkrétně NTC, NTIS a RICE, kde se seznámili s probíhajícími výzkumnými projekty. V závěru návštěvy ZČU se zúčastnili společenského setkání na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Pracovní cesta rektorů bavorských vysokých škol aplikovaných věd do České republiky, uspořádaná Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou, se konala k zahájení jejich spolupráce s Českou konferencí rektorů a vysokými školami v ČR. Kromě Západočeské univerzity navštívili rektoři také Univerzitu Pardubice, Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě, ČVUT a VŠCHT. 

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

18. 10. 2017


Plzeňské rozhovory zvou na sérii besed. Připomenou třeba události z 11. září 2001

Beseda Tisková zpráva Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

06. 10. 2021

Knihovna zve na Open Access Week 2021

Seminář Studenti Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

14. 10. 2021

VICTORIA VSC slavila Mezinárodní den univerzitního sportu. Nechyběla ani ZČU

Sport Studium Univerzita

Celouniverzitní

07. 10. 2021

Fakulta elektrotechnická uzavřela strategické partnerství v oblasti měřicí techniky

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta elektrotechnická

13. 10. 2021

Sportující hasiči přivezli medaile z akademického mistrovství v Ostravě

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

12. 10. 2021