Čestný hrob Ladislava Sutnara po 120 letech od jeho narození rozzářilo 120 gerber

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 se konal u příležitosti 120. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších Plzeňanů, geniálního designéra a malíře Ladislava Sutnara, vzpomínkový pietní akt u jeho čestného hrobu.

„Začalo to tak… Nejdřív se narodil Bohuslav... Miroslav… Jaroslav… a Zdeňka. A až o 20 let později v úterý 9. listopadu 1897 se manželům Rosálii a Václavovi Sutnarovým narodil Ladislav. Říkali mu Slávek, bylo to dítě hýčkané, talentované a nesmírně živé. Jeho čtyři již dospělí sourozenci na něho dohlíželi a finančně jej podporovali. Dostával kapesné za malované obrazy, to byly takové rodinné zakázky…“ Toliko úryvek z komiksu Ladislav Sutnar - plzeňský rodák a zakladatel moderního grafického designu, který vznikl v roce 2013 na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara pod vedením Barbary Šalamounové.

Před pietním aktem se děkan fakulty Josef Mištera tázal Sutnarova syna Radoslava, jaké měl otec rád květiny. „Otec miloval slunce. Jeho jemnost ráno a večer i jeho sílu a intenzitu v poledne. To množství variant barevných odstínů. Vždycky to chtěl namalovat, ale necítil se schopen to zachytit. Protože miloval slunce, měl z květin nejraději slunečnice," popisuje ve své odpovědi Radoslav L. Sutnar.

U čestného hrobu na Ústředním hřbitově v Plzni se sešli přesně 120 let po Sutnarově narození děkan fakulty Josef Mištera spolu s proděkany Jindřichem Lukavským a Vojtěchem Aubrechtem. Přítomni byli také laureáti Ceny Ladislava Sutnara malíř, grafický designér a rektor Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Stanislav Stankoci a průmyslový designér, kinetický sochař mezinárodního věhlasu a emeritní rektor krakovské akademie Piotr Bozyk.

Účastníci pietního aktu položili na čestný hrob Ladislava Sutnara a jeho ženy Františky, přesně 120 let od jeho narození, 120 gerber v barvách slunce. Děkan fakulty spolu s laureáty Ceny Ladislava Sutnara ještě Sutnarovy oblíbené slunečnice. Kytice bílých chryzantém patřila Františce (Išce) Sutnarové.


Foto: Jana Černá

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

13. 11. 17


V Bitvě o Plzeň letos zvítězila Lékařská fakulta

Sport Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

30. 11. 2018

Kýblu akademické krve je 25 let

Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

05. 12. 2018

Dvě součásti ZČU získaly HR Award

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - Výzkumné centrum

13. 12. 2018