NTC hostilo významné odborníky na semináři CSPES-2017

Uznávaní akademici zabývající se teoretickým i experimentálním výzkumem v oblasti elektronických vlastností materiálů se ve dnech 13. až 15. listopadu sešli na semináři CSPES-2017.

Setkání bylo věnováno nedávnému experimentálnímu a teoretickému vývoji v oblasti elektronických vlastností materiálů, které jsou zkoumány především prostřednictvím fotoemise a spektroskopie pomocí ztrát elektronové energie. Seminář proběhl v rámci projektu Výpočetní a experimentální projekt pokročilých materiálů s novými funkcemi (CEDAMNF) a evropské akce v projektu COST EUSPEC (Rostislav Medlín a Jan Minár za ZČU) společně s institutem Peter-Grünberg-6 výzkumného střediska Jülich (Slavomír Nemšák).

Akce hostila více než 40 odborníků z 10 zemí Evropy a Ameriky. V seznamu přednášek figufovalo několik předních světových odborníků z oblasti fotoemise. Byli jimi například Charles Fadley z Lawrence Berkeley National Laboratory z University of California, Vladimir Matolin z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Didier Sebilleau z univerzity v Rennes.

Cílem semináře bylo posílit vytvoření sítě a dohody o další spolupráci, která bude rozvíjet vzájemnou součinnost mezi předáváním výsledků z teoretických poznatků a jejich verifikací z oblasti experimentálního měření.

Na uskutečněný seminář CSPES 2017 navazovala prohlídka prostor ve výzkumném centru NTC, které se zúčastnili profesor Charles Fadley a Dr. Didier Sebilleau. Při prohlídce prostor byla potvrzena spolupráce v dalším rozvíjení techniky ve spinovo-rozlišené fotoelektronové difrakci. Na prohlídku navazovala velmi zajímavá přednáška s následnou diskuzí na téma Photoelectron Diffraction Modeling within the MsSpec Package.

Galerie


Zahájení semináře CSPES rektorem ZČU Miroslavem Holečkem

Profesor Vladimir Matolin z Matematicko-fyzikální fakulty z Karlovy Univerzity v Praze

Organizátoři semináře CSPES-2017 s profesorem Charles Fadley při prohlídce plzeňského pivovaru

Nové technologie - výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

24. 11. 2017