Koordinační centrum Tandem obdrželo certifikát kvality vzdělávání

Originální kachli, potvrzující završení dvouletého procesu řízení kvality organizace, obdrželi 21. listopadu od hodnotitelek společnosti con!flex ředitelé plzeňské i řezenské kanceláře Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem.

Organizace, jejíž česká část je součástí rektorátu Západočeské univerzity v Plzni, úspěšně prošla certifikací Rozvoje kvality se zaměřením na adresáta vzdělání, v Německu známou jako LQW, což je typ certifikátu podobný známějšímu ISO určenému vzdělávacím organizacím.

Od roku 2015 jsme se průběžně věnovali definování našich střednědobých a dlouhodobých cílů a managementu kvality ve všech oblastech, kterými se Tandem zabývá – od zaměření na adresáta a vytváření nabídek seminářů přes splnění předpokladů takzvaného zdařilého učení až po nastavení efektivní komunikace,“ vysvětluje ředitel Tandemu Plzeň Jan Lontschar a dodává: „Certifikát LQW zatím žádná jiná vzdělávací instituce kromě nás v České republice nemá; Tandem se v této oblasti stal průkopníkem a může být inspirací ostatním.“

V rámci několika workshopů zpracovali pracovníci Koordinačních center na základě analýzy prostředí a silných a slabých stránek globální strategii a společné cíle, které popsali v sebehodnotící zprávě. Rozvoj kvality bude i nadále pevnou součástí práce Koordinačních center Tandem.

Galerie


Česko-německý tým Koordinačního centra TANDEM

Celouniverzitní

Mirka REIFOVÁ

28.11.17


Ruskému centru je 5 let


Ústav jazykové přípravy

14

12.12.17


Advokátní kancelář Dentons přednášela o tom, jak dnes vybudovat právní firmu zítřka


Studentské organizace

25

06.12.17


Plzeňským vědcům se daří překonávat problémy technologie výroby chytrých oken


NTIS - Nové technologie pro informační společnost

320

06.12.17