Koordinační centrum Tandem obdrželo certifikát kvality vzdělávání

Originální kachli, potvrzující završení dvouletého procesu řízení kvality organizace, obdrželi 21. listopadu od hodnotitelek společnosti con!flex ředitelé plzeňské i řezenské kanceláře Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem.

Organizace, jejíž česká část je součástí rektorátu Západočeské univerzity v Plzni, úspěšně prošla certifikací Rozvoje kvality se zaměřením na adresáta vzdělání, v Německu známou jako LQW, což je typ certifikátu podobný známějšímu ISO určenému vzdělávacím organizacím.

Od roku 2015 jsme se průběžně věnovali definování našich střednědobých a dlouhodobých cílů a managementu kvality ve všech oblastech, kterými se Tandem zabývá – od zaměření na adresáta a vytváření nabídek seminářů přes splnění předpokladů takzvaného zdařilého učení až po nastavení efektivní komunikace,“ vysvětluje ředitel Tandemu Plzeň Jan Lontschar a dodává: „Certifikát LQW zatím žádná jiná vzdělávací instituce kromě nás v České republice nemá; Tandem se v této oblasti stal průkopníkem a může být inspirací ostatním.“

V rámci několika workshopů zpracovali pracovníci Koordinačních center na základě analýzy prostředí a silných a slabých stránek globální strategii a společné cíle, které popsali v sebehodnotící zprávě. Rozvoj kvality bude i nadále pevnou součástí práce Koordinačních center Tandem.

Galerie


Česko-německý tým Koordinačního centra TANDEM

Celouniverzitní

Mirka REIFOVÁ

28.11.17


ZČU a Technická vysoká škola Deggendorf chtějí spolupracovat v oblasti vzdělávání doktorandů


Celouniverzitní

20

22.10.18


Fakulta ekonomická ZČU zahájila společný semestrální kurz se studenty z východního Bavorska


Fakulta ekonomická

34

18.10.18


Unikátní festival vzdělávání a práce se blíží


Celouniverzitní

0

23.10.18