Fakulta filozofická zve na přednášku Karin Meindl o integračních programech v bavorském pohraničí

Karin Meindl (Universität Bayreuth) posluchačům představí nejen různá pojetí integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu, struktury a sítě aktérů zapojených do integračního procesu, ale také dopady nového německého zákona o integraci.
Přednáška s názvem Integration of refugees in the Bavarian-Czech border region: perceptions and networks proběhne společně s následnou diskuzí v úterý 12. prosince v budově fakulty filozofické v Sedláčkově ulici 15. Akce se koná od 13:30 hod. v místnosti SP111.

Přednáška se koná v rámci společného projektu Západočeské univerzity v Plzni a Universität Bayreuth s názvem Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie spolupráce a řešení.

Více informací zájemci naleznou v podrobné anotaci přednášky.

Fakulta filozofická

Jan ZÁHOŘÍK

06.12.17


Fakultu strojní povede i nadále Milan Edl


Fakulta strojní

654

20.06.18


Západočeskou univerzitu navštívil velvyslanec Japonska


Fakulta filozofická

102

27.06.18


Sportovně zaměření studenti se mohou hlásit do sportovní reprezentace Western Stars


Celouniverzitní

165

02.07.18