Fakulta filozofická zve na přednášku Karin Meindl o integračních programech v bavorském pohraničí

Karin Meindl (Universität Bayreuth) posluchačům představí nejen různá pojetí integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu, struktury a sítě aktérů zapojených do integračního procesu, ale také dopady nového německého zákona o integraci.
Přednáška s názvem Integration of refugees in the Bavarian-Czech border region: perceptions and networks proběhne společně s následnou diskuzí v úterý 12. prosince v budově fakulty filozofické v Sedláčkově ulici 15. Akce se koná od 13:30 hod. v místnosti SP111.

Přednáška se koná v rámci společného projektu Západočeské univerzity v Plzni a Universität Bayreuth s názvem Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie spolupráce a řešení.

Více informací zájemci naleznou v podrobné anotaci přednášky.

Fakulta filozofická

Jan ZÁHOŘÍK

06.12.17


Zbořte svým nápadem všechny bariéry. Máte na to tři minuty


Celouniverzitní

79

11.04.18


Bavorsko-český kongres malých a středních podniků proběhne poprvé v Čechách. Hostí jej ZČU


NTIS - Nové technologie pro informační společnost

90

11.04.18


ELSA Plzeň navštívila jednání u Krajského soudu v Plzni


Studentské organizace

20

14.04.18