Západočeská univerzita má tři nově jmenované profesory

Ve Velké aule pražského Karolina převzali 22. ledna jmenovací dekret Luděk Müller z FAV, Josef Voldřich z FST a Pavel Karban z FEL. Všichni tři byli jmenováni na návrh Vědecké rady ZČU. Počet akademiků s nejvyšší vědecko-pedagogickou hodností se tak na Západočeské univerzitě rozšířil na 81.

Jmenovací dekret z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy kromě tří zástupců Západočeské univerzity v Plzni převzalo další 49 nově jmenovaných profesorů. Jmenováni jsou prezidentem na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol.

Získání profesorského titulu je významným oceněním odkazujícím ke špičkové pedagogické práci a výjimečné práci vědecké, výzkumné nebo umělecké. S tímto nejvyšším vědecko-pedagogickým titulem se ale pojí také velká zodpovědnost. Právě vy, nově jmenované profesorky a profesoři, budete nositeli garance kvality vysokých škol ve vědě i ve výuce. Do značné míry ale budete i garanti veřejného a etického závazku vysokých škol jako center svobodného a kritického myšlení,“ uvedl ve svém projevu ministr Plaga.


Nově jmenovaní profesoři ze Západočeské univerzity

prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D. pro obor Technická kybernetika

Působí na FAV ZČU, Nové technologie pro informační společnost (NTIS).

Je členem týmu, který se věnuje vývoji softwarových nástrojů pro převod mluvené řeči do psaného textu. Jedna z takto zaměřených aplikací slouží například pro titulkování v České televizi. Jiná aplikace vyhledává informace v mluvených dokumentech, např. v audiovizuálních archivech svědků holokaustu. Luděk Müller se zabývá také zpracováním znakové řeči, resp. automatickým rozpoznáváním a syntézou znakové řeči. Jednoduše řečeno, jde o výzkum věnovaný přepisu znakové řeči do textu a naopak převodu mluveného slova do znakové řeči, přičemž znakování zajišťuje model. Velmi intenzivně spolupracuje také LF UK v Plzni.

 

prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc. pro obor Strojní inženýrství

Působí na FST ZČU, katedra energetických nástrojů a zařízení, a ve výzkumném centru Nové technologie (NTC), odbor Modelování deformačních a dynamických procesů.

Věnoval se mnoho let výpočtovým metodám pro různá zařízení – od automobilismu přes energetiku až po jadernou energetiku. Na výpočtech zařízení spolupracoval s řadou firem. Například při přípravě nového způsobu těsnění (z expandovaného grafitu) na víku reaktorů v jaderné elektrárně Temelín spolupracoval při tvorbě nových výpočtových kódů a připravil tak teoretický základ pro to, aby změna těsnění mohla být uskutečněna. Podílel se také na řešení akutních problémů na jaderné elektrárně Paks.


prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. pro obor Elektrotechnika

Působí v Regionálním inovačním centru elektrotechniky (RICE) při FEL ZČU, katedra teoretické elektrotechniky.

Hlavní odbornou doménou Pavla Karbana je výzkum v oblasti numerických metod a jejich implementace. Ve spolupráci s univerzitou ve městě Reno v Nevadě vznikla myšlenka vlastního softwaru pro řešení fyzikálních polí, které se Pavel Karban ujal a dlouhodobě se usilovně věnuje vývoji tohoto softwaru nazvaného Agros. V neposlední řadě se Pavel Karban několik posledních let zabývá matematickým modelováním akustických polí.

Foto: René Volfík

Galerie


Celouniverzitní

24. 01. 2018


Fakulta aplikovaných věd otevírá nový studijní program Stavební inženýrství - Moderní budovy

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Fakulta aplikovaných věd

21. 07. 2020

Výzkumníci centra RICE zjišťují, jak bojovat umělou inteligencí s koronavirem

COVID-19 Tisková zpráva Věda

Fakulta elektrotechnická

08. 07. 2020

Dětská univerzita Fakulty pedagogické hledá jméno pro maskota

Studium Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

17. 07. 2020