Knihovna připomene nestora české pediatrie

Univerzitní knihovna zve na výstavu, která je věnována významné postavě české pediatrie, profesoru Josefu Švejcarovi.
Výstava je pořádána ve spolupráci se SPŠS a SOŠ prof. Švejcara. K vidění bude v prostorách haly Knihovny Bory (Univerzitní 18) od 5. do 28. února.

Josef Švejcar se narodil 20. května 1897, zemřel 30. ledna 1997. Veřejnosti známý především svou populární knihou Péče o dítě, jež poprvé vyšla v roce 1945. Zabýval se výživou kojenců, od 70. let byl velkým propagátorem kojení, významně zasáhl také do alergologie, imunologie, oblasti dětských infekčních onemocnění a biologie dítěte.

Za svého života vybudoval šest dětských klinik, ústav pro léčbu dětské tuberkulózy, několik ozdravoven, moderní pavilon pro kojence v Bratislavě. První přivezl do Československa vakcínu proti tuberkulóze, první provedl transfuzi krve dítěti u nás.

Výstava mapuje Švejcarův rodinný i profesní život, věnuje se jeho nejznámějšímu dílu Péče o dítě a všímá si i vývoje názorů na péči o matku a dítě. Expozici doplňují i aktuálními projekty, které navazují na hlavní myšlenky profesora Švejcara, obsahuje reprodukce unikátních fotografií z rodinného archivu rodiny a Švejcarovy dodnes aktuální moudré citáty.

Aktuální informace k výstavě můžete sledovat na facebooku knihovny.

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

25. 01. 2018


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

02. 07. 2020

Fakulta filozofická se připojila k Archeologickému létu

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 06. 2020

Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 06. 2020