Knihovna připomene nestora české pediatrie

Univerzitní knihovna zve na výstavu, která je věnována významné postavě české pediatrie, profesoru Josefu Švejcarovi.
Výstava je pořádána ve spolupráci se SPŠS a SOŠ prof. Švejcara. K vidění bude v prostorách haly Knihovny Bory (Univerzitní 18) od 5. do 28. února.

Josef Švejcar se narodil 20. května 1897, zemřel 30. ledna 1997. Veřejnosti známý především svou populární knihou Péče o dítě, jež poprvé vyšla v roce 1945. Zabýval se výživou kojenců, od 70. let byl velkým propagátorem kojení, významně zasáhl také do alergologie, imunologie, oblasti dětských infekčních onemocnění a biologie dítěte.

Za svého života vybudoval šest dětských klinik, ústav pro léčbu dětské tuberkulózy, několik ozdravoven, moderní pavilon pro kojence v Bratislavě. První přivezl do Československa vakcínu proti tuberkulóze, první provedl transfuzi krve dítěti u nás.

Výstava mapuje Švejcarův rodinný i profesní život, věnuje se jeho nejznámějšímu dílu Péče o dítě a všímá si i vývoje názorů na péči o matku a dítě. Expozici doplňují i aktuálními projekty, které navazují na hlavní myšlenky profesora Švejcara, obsahuje reprodukce unikátních fotografií z rodinného archivu rodiny a Švejcarovy dodnes aktuální moudré citáty.

Aktuální informace k výstavě můžete sledovat na facebooku knihovny.

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

25.01.18


Sportovní program ZČU Western Stars se představí studentům


Fakulta pedagogická

231

09.10.18


Vydavatelství Západočeské univerzity zve na Plzeňský knižní trh


Univerzitní knihovna

23

11.10.18


Archeologové a studenti Fakulty filozofické ZČU zmapovali pozůstatky pracovního tábora Nikolaj


Fakulta filozofická

42

17.10.18