Repliky ostatků Jana Nepomuckého vznikly díky spolupráci doktorandů ZČU

Od dubna 2017 mohou návštěvníci Svatojánského muzea v Nepomuku obdivovat repliku lebky svatého Jana Nepomuckého. Vyrobil ji technikou 3D tisku student doktorského studijního programu Fakulty elektrotechnické ZČU Karel Slobodník na podnět doktorandky Fakulty filozofické Kateřiny Dobrovolné, která je ředitelkou muzea v Nepomuku.     

Muzeum v Nepomuku, kde se světec v 1. polovině 14. století narodil, nese sice jméno Jana Nepomuckého, ale ještě donedávna se příliš nezabývalo antropologickou stránkou svatojánské problematiky. Zdůraznit toto téma se rozhodla současná ředitelka Kateřina Dobrovolná, posluchačka doktorského studia oboru Etnologie na Fakultě filozofické ZČU. Dnes je proto v muzeu vystavena replika Janovy lebky, ale také lopatky a mozkové tkáně, která byla stovky let považována za světcův jazyk. 

Skutečné ostatky Jana Nepomuckého jsou uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. „Pravou lebku Jana Nepomuckého mi ale památkáři naskenovat nedovolili z důvodu téměř jistého poškození náhrobku,“ říká Kateřina Dobrovolná. „Musela jsem proto nashromáždit číselné a další údaje z publikací antropologa Emanuela Vlčka, který Janovo tělo ve 2. pol. 20. století zkoumal,“ doplňuje s tím, že z tohoto důvodu se jedná o repliky přibližné. Emanuel Vlček také například zjistil, že tkáň, která byla považována za světcův jazyk, je ve skutečnosti část mozku.  

Na základě údajů z měření Emanuela Vlčka vytvořil Karel Slobodník na počítači model lebky. To byla podle jeho slov ta náročnější část práce. Při samotném 3D tisku pracoval obvyklou metodou FDM (Fused Deposition Modeling). Ta spočívá v postupném nanášení tenkých vrstev roztaveného plastu, z nichž se vytváří výsledný objekt. Materiál použitý pro výrobu lebky je polymer s označením PLA (Polylactic Acid). Jedná se o velice tvrdý, biologicky odbouratelný polymer na bázi kukuřičného škrobu.

S žádostí získat repliku světcových ostatků oslovil Svatojánské muzeum farář v kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné v Moravskoslezském kraji. Ředitelka muzea se rozhodla faráři vyhovět a Karel Slobodník tak vytvořil druhou repliku světcovy lebky, lopatky a mozkové tkáně. Na začátku března v Nepomuku repliky farář z Čeladné převezme.

 „V souvislosti se zhotovením replik ostatků vznikla myšlenka rekonstruovat podobu sv. Jana Nepomuckého,“ přibližuje Kateřina Dobrovolná nový projekt, na němž muzeum spolupracuje s Mikroregionem Nepomucko a Centrem kulturní antropologie Moravského zemského muzea v Brně. Zatím však podle jejích slov na projekt nejsou zajištěny finanční prostředky. Pokud se podaří je získat, měla by vzniknout rekonstrukce celého obličeje sv. Jana Nepomuckého. V případě zájmu podpořit tento projekt je možné kontaktovat manažera Mikroregionu Nepomucko Pavla Motejzíka na adrese mnepomucko@seznam.cz.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

05. 02. 2018


Šestá generace formule ze ZČU si znovu dojela pro šesté místo

Soutěž Spolupráce Úspěchy

Fakulta strojní

23. 08. 2019

Od zahájení technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni uplyne v říjnu 70 let

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

13. 09. 2019

Významná kanadská filozofka vystoupí dvakrát na Fakultě filozofické ZČU

Beseda Přednáška Studenti

Fakulta filozofická

20. 09. 2019