Ministerstvo představuje projekt NTC

Ministerstvo školství na svém webu zveřejnilo článek o projektu, který se věnuje předpovídání a výzkumu vlastností nových materiálů. Jedná se o vlajkový projekt výzkumného centra Nové technologie (NTC).

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání tak představil další podpořený projekt, kterým je Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami. V rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů ho realizuje ústav Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni.

Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami je vlajkovým projektem vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Západočeské univerzity v Plzni. Klíčovou a stěžejní aktivitou projektu je vybudování excelentního mezinárodního výzkumného týmu pod vedením docenta Jana Minára. Tým tvoří špičkoví odborníci z oblasti výzkumu elektronických a spektroskopických vlastností materiálů, a to jak z oblasti teoretických výpočtů, tak také z oblasti experimentálních technik. Zastoupeni jsou odborníci z Francie, Německa, Slovenska, ale také Pákistánu.

Jednou z hlavních motivací vědeckého výzkumu vůbec je snaha pochopit, proč materiály mají právě takové vlastnosti, jaké mají. „V projektu je propojen výzkum geometrické struktury látek (tedy rozložení atomů v prostoru) a elektronové struktury látek (tedy výzkum chování elektronů v pevné látce). Jedná se o oblasti, které mají význam pro materiálový výzkum, speciálně pak pro hledání nových materiálů s novými vlastnostmi. Naším užším cílem je soustředit se na materiály vhodné pro ekologickou výrobu a ekologické využití energie v různých aspektech,“ doplňuje Jan Minár.

Důležitou součástí projektu je také mezinárodní spolupráce a odborné zahraniční stáže. „V zahraničí existuje řada pracovišť, která se soustředí na teoretické výpočty nebo experimentální techniky. Z první oblasti můžeme jmenovat např. pracoviště profesora Eberta na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově nebo pracoviště profesora Karola Hricovini z Université de Cergy-Pontoise (Paříž). Z druhé oblasti je to například pracoviště profesora Fadleyho z Lawrence Berkeley National Laboratory v USA,“ vyjmenovává Minár.

Díky projektu získala Česká republika excelentní pracoviště, které ji zviditelní na mezinárodním poli a přispěje ke zvýšení prestiže NTC a Plzeňského kraje jako takového. „Můžeme dokázat, že výzkum v tomto technologicky relevantním oboru je v České republice na excelentní úrovni a zvýšit tak respekt k české vědě, který se může rozšířit i na respekt k českému průmyslu a české společnosti obecně,“ uzavírá Jan Minár.

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

06.02.18


Králem majálesu se stal Pekelný student


Celouniverzitní

224

14.05.18


Budoucí učitelé vyrazili na studijní exkurzi do Regensburgu


Fakulta pedagogická

70

16.05.18


Víte, jak jednat při záchraně života? Své znalosti osvěžíte na kurzu první pomoci


Celouniverzitní

0

23.05.18