Technická olympiáda otevírá středoškolákům dveře na univerzitu

Ve čtvrtek 8. února se v prostorách Fakulty elektrotechnické uskutečnila prezentace a vyhodnocení prací pátého ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje.
Technická olympiáda Plzeňského kraje je soutěž týmů tvořených dvěma až čtyřmi žáky z jedné střední školy a vedených jejich pedagogem. Soutěží se v řešení tematických okruhů technických problémů. Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům a také žákům umožňuje využít laboratorní prostory k potřebným měřením v rámci experimentů. Na průběhu Technické olympiády se podílí všechny technické fakulty ZČU.

"Díky tomu, že žáci mohou využít univerzitní laboratoře a konzultovat svůj postup s odborníky, poznávají prostředí naší univerzity velmi zblízka. I to jistě přispívá k tomu, že řada z účastníků Technické olympiády pak volí pro studium právě Západočeskou univerzitu," říká rektor Miroslav Holeček.
 
Z letošních 33 soutěžních prací porotu nejvíce zaujala robotická ruka CCRA Milana Nedomy a Jana Czapka z VOŠ a SPŠ elektrotechnické v Plzni, automatická linka Jana Mulače a Petra Krieglsteina ze SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara nebo pokročilá recyklace odpadních plastů týmu z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí ve složení Petr Velkoborský, Pavel Kubíček, Jakub Klas a Filip Duda. Mezi nejvýše oceněnými pracemi byly také vzdálený senzorický monitorovací systém - meteostanice, CMS - Cheap magnetron sputter, model vodíkového automobilu nebo simulace inteligentního domu.

Za všechny výše uvedené projekty byli jejich autoři oceněni tabletem. Ceny jednotlivým týmům předal hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Slavnostního vyhlášení se zúčastnila také náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

Jednotlivá témata vypisuje Západočeská univerzita v Plzni. Soutěžilo se ve třech sekcích:
    I.   Teoretické práce – projekt s praktickým experimentem
    II.   Praktické práce – vytvoření fyzického modelu
    III.   Praktické práce – vytvoření virtuálního modelu

V každé sekci se soutěží ve dvou kategoriích, a to gymnázia a ostatní střední školy.

Do letošního ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje se přihlásilo 12 středních škol:

• Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

• Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

• Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

• Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

• Sportovní gymnázium Plzeň

• Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

• Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

• Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

• Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

• Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

Akci realizuje Plzeňský kraj ve spolupráci se ZČU.


 

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

08. 02. 2018


Závěrečný slavnostní workshop završil více jak dvouletý česko-bavorský projekt STUDYKOM

Seminář Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

07. 10. 2019

To jsem z toho jelen a Hysterie Umění – knižní novinky od absolventek Sutnarky

Absolventi Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16. 10. 2019

Projekt Peregrinus Silva Bohemica skončil, přeshraniční turistický průvodce je hotov

Spolupráce Univerzita Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

04. 10. 2019