Technická olympiáda otevírá středoškolákům dveře na univerzitu

Ve čtvrtek 8. února se v prostorách Fakulty elektrotechnické uskutečnila prezentace a vyhodnocení prací pátého ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje.
Technická olympiáda Plzeňského kraje je soutěž týmů tvořených dvěma až čtyřmi žáky z jedné střední školy a vedených jejich pedagogem. Soutěží se v řešení tematických okruhů technických problémů. Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům a také žákům umožňuje využít laboratorní prostory k potřebným měřením v rámci experimentů. Na průběhu Technické olympiády se podílí všechny technické fakulty ZČU.

"Díky tomu, že žáci mohou využít univerzitní laboratoře a konzultovat svůj postup s odborníky, poznávají prostředí naší univerzity velmi zblízka. I to jistě přispívá k tomu, že řada z účastníků Technické olympiády pak volí pro studium právě Západočeskou univerzitu," říká rektor Miroslav Holeček.
 
Z letošních 33 soutěžních prací porotu nejvíce zaujala robotická ruka CCRA Milana Nedomy a Jana Czapka z VOŠ a SPŠ elektrotechnické v Plzni, automatická linka Jana Mulače a Petra Krieglsteina ze SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara nebo pokročilá recyklace odpadních plastů týmu z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí ve složení Petr Velkoborský, Pavel Kubíček, Jakub Klas a Filip Duda. Mezi nejvýše oceněnými pracemi byly také vzdálený senzorický monitorovací systém - meteostanice, CMS - Cheap magnetron sputter, model vodíkového automobilu nebo simulace inteligentního domu.

Za všechny výše uvedené projekty byli jejich autoři oceněni tabletem. Ceny jednotlivým týmům předal hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Slavnostního vyhlášení se zúčastnila také náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

Jednotlivá témata vypisuje Západočeská univerzita v Plzni. Soutěžilo se ve třech sekcích:
    I.   Teoretické práce – projekt s praktickým experimentem
    II.   Praktické práce – vytvoření fyzického modelu
    III.   Praktické práce – vytvoření virtuálního modelu

V každé sekci se soutěží ve dvou kategoriích, a to gymnázia a ostatní střední školy.

Do letošního ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje se přihlásilo 12 středních škol:

• Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

• Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

• Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

• Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

• Sportovní gymnázium Plzeň

• Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

• Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

• Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

• Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

• Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

Akci realizuje Plzeňský kraj ve spolupráci se ZČU.


 

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

08. 02. 2018


Na Fakultě pedagogické promovalo přes sto malých absolventů Dětské univerzity

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

25. 01. 2019

Designéři z fakulty designu a umění se podílejí na řešení cykloboxů pro kraj

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 02. 2019

Biochemik Martin Fusek bude hostem druhé besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

04. 02. 2019