Karel Šimka z právnické fakulty se stal Právníkem roku 2017

Oceněno bylo deset představitelů z různých oblastí českého práva. Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu, uspěl v kategorii Správní právo. Tuto specializaci na ZČU také vyučuje.