Karel Šimka z právnické fakulty se stal Právníkem roku 2017

Oceněno bylo deset představitelů z různých oblastí českého práva. Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu, uspěl v kategorii Správní právo. Tuto specializaci na ZČU také vyučuje.

Soutěž již potřinácté pořádala Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ. Galavečer, při kterém ocenění převzali titul Právník roku 2017 a skleněnou plastiku se sv. Yvem, patronem soudců, advokátů a notářů, se uskutečnil 26. ledna.

Karel Šimka vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Po absolutoriu práv v roce 1998 se stal justičním čekatelem a následně roku 2001 soudcem. Působil nejprve na Okresním soudu Praha-západ v oboru civilního práva a exekucí, od roku 2005 je soudcem Nejvyššího správního soudu. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde je také členem vědecké rady.

V popisu jeho ocenění stojí: „Šanci, kterou dostal, využil měrou vrchovatou. Již od počátku se profiloval v daňovém právu, kde je jeho judikaturní stopa asi nejsilnější. Důsledně prosazoval zásady spravedlivého daňového procesu a ochranu vlastnického práva daňových poplatníků. Již jedenáctým rokem působí v rozšířeném senátu, v němž se prezentoval řadou důkladně vyargumentovaných rozhodnutí významných pro praxi i doktrínu veřejného práva. Jeho názory jsou dlouhodobě konzistentní a on se s nimi netají – správní soudy mají podle něho v první řadě chránit práva jednotlivce vůči státu."

V soutěži uspěla také absolventka Právnické fakulty ZČU v Plzni a nyní samostatná advokátka Iva Jónová, a to v oblasti Trestního práva. Jónová se do povědomí široké veřejnosti a médií dostala kauzou klientky, v níž ji zastupovala jako obhájkyně ex offo a v níž klientce hrozil mnohaletý trest odnětí svobody či doživotí za podezření z šestinásobné vraždy. Po její obhajobě byla klientka pravomocně zproštěna obvinění.

Fakulta právnická

Hana PRAŽÁKOVÁ

12.02.18


Mám vlastní firmu, pracuji na mnoha projektech. Ani jedno by bez zkušeností v AIESEC nešlo


Studentské organizace

42

08.02.18


Na Dětské univerzitě promovaly desítky malých školáků


Fakulta pedagogická

469

09.02.18


Univerzitní knihovna zve na seminář o publikování ve světových odborných časopisech


Univerzitní knihovna

21

19.02.18