Karel Šimka z právnické fakulty se stal Právníkem roku 2017

Oceněno bylo deset představitelů z různých oblastí českého práva. Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu, uspěl v kategorii Správní právo. Tuto specializaci na ZČU také vyučuje.

Soutěž již potřinácté pořádala Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ. Galavečer, při kterém ocenění převzali titul Právník roku 2017 a skleněnou plastiku se sv. Yvem, patronem soudců, advokátů a notářů, se uskutečnil 26. ledna.

Karel Šimka vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Po absolutoriu práv v roce 1998 se stal justičním čekatelem a následně roku 2001 soudcem. Působil nejprve na Okresním soudu Praha-západ v oboru civilního práva a exekucí, od roku 2005 je soudcem Nejvyššího správního soudu. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde je také členem vědecké rady.

V popisu jeho ocenění stojí: „Šanci, kterou dostal, využil měrou vrchovatou. Již od počátku se profiloval v daňovém právu, kde je jeho judikaturní stopa asi nejsilnější. Důsledně prosazoval zásady spravedlivého daňového procesu a ochranu vlastnického práva daňových poplatníků. Již jedenáctým rokem působí v rozšířeném senátu, v němž se prezentoval řadou důkladně vyargumentovaných rozhodnutí významných pro praxi i doktrínu veřejného práva. Jeho názory jsou dlouhodobě konzistentní a on se s nimi netají – správní soudy mají podle něho v první řadě chránit práva jednotlivce vůči státu."

V soutěži uspěla také absolventka Právnické fakulty ZČU v Plzni a nyní samostatná advokátka Iva Jónová, a to v oblasti Trestního práva. Jónová se do povědomí široké veřejnosti a médií dostala kauzou klientky, v níž ji zastupovala jako obhájkyně ex offo a v níž klientce hrozil mnohaletý trest odnětí svobody či doživotí za podezření z šestinásobné vraždy. Po její obhajobě byla klientka pravomocně zproštěna obvinění.

Fakulta právnická

Hana PRAŽÁKOVÁ

12.02.18


Astronomický seminář otevře okna vesmíru dokořán


Fakulta pedagogická

23

19.10.18


Jak podpořit osoby se specifickými potřebami? Konference Dobrá praxe umožní výměnu zkušeností


Celouniverzitní

72

08.10.18


V kampusu roste Strom Olgy Havlové


Celouniverzitní

225

15.10.18