Zrekonstruovaná menza se rozšíří také o zastřešenou terasu

V lednu byla zahájena přístavba menzy v univerzitním kampusu na Borech. Jedná se o strategickou investici ZČU připravovanou v souladu s dlouhodobým záměrem na roky 2016 až 2020. Podle harmonogramu by měla být stavba dokončena do konce srpna 2018. 

Přístavba probíhá ve východní části budovy, tedy směrem ke sportovní hale, a jejím cílem je zvýšit komfort stravování nejen navýšením kapacity, ale také úpravou systému výdeje jídel.

Nově vzniknou dvě výdejní místa, což by mělo podobně jako v menze v Kollárově ulici pomoci eliminovat vznikající fronty v době kumulovaného příchodu strávníků. Počítá se i s urychlením odevzdávání použitého nádobí, jež bude možné vrátit na dvou odkládacích místech. Kapacita myček se zvýší ze stávajících 800 ks za hodinu na 1200 ks za hodinu.

Počet míst k sezení vzroste ze současných 350 na 450. Novinkou bude venkovní krytá terasa s kapacitou 65 míst, jež přispěje i k vylepšení celého kampusu.

Do konce května by měla většina stavebních prací probíhat venku tak, aby co nejméně zatížila stávající chod jídelny. S končícím semestrem by mělo v červnu dojít k uzavření východní částí menzy a k napojení přístavby. V období červen až srpen bude v provozu západní část směrem k rektorátu a jižní část směrem k parkovišti. „Do konce srpna by měla být akce zrealizovaná tak, aby začátkem zimního semestru byla menza v nové podobě plně funkční,“ uvedl kvestor Petr Beneš s tím, že v harmonogramu prací je počítáno s tří- až čtyřtýdenní rezervou.

Náklady na přístavbu menzy činí 9 297 110 Kč bez DPH, pořízení gastro technologií a vybavení přijde na 1 510 497 Kč bez DPH. Tým zaměstnanců menzy se rozšíří o pět pracovníků.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

20. 02. 18


Katedra historie Fakulty pedagogické vyhlašuje 5. ročník soutěže podporující mezigenerační dialog

Soutěž Veřejnost

Fakulta pedagogická

07. 11. 2018

Na výstavě o diplomatovi Maxi Lobkowiczovi se podíleli i studenti FDULS

Studenti Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14. 11. 2018

Zahraniční i čeští odborníci diskutovali o trendech v podnikání pod záštitou Fakulty ekonomické

Další vzdělávání Konference Univerzita

Celouniverzitní

16. 11. 2018