Zrekonstruovaná menza se rozšíří také o zastřešenou terasu

V lednu byla zahájena přístavba menzy v univerzitním kampusu na Borech. Jedná se o strategickou investici ZČU připravovanou v souladu s dlouhodobým záměrem na roky 2016 až 2020. Podle harmonogramu by měla být stavba dokončena do konce srpna 2018. 

Přístavba probíhá ve východní části budovy, tedy směrem ke sportovní hale, a jejím cílem je zvýšit komfort stravování nejen navýšením kapacity, ale také úpravou systému výdeje jídel.

Nově vzniknou dvě výdejní místa, což by mělo podobně jako v menze v Kollárově ulici pomoci eliminovat vznikající fronty v době kumulovaného příchodu strávníků. Počítá se i s urychlením odevzdávání použitého nádobí, jež bude možné vrátit na dvou odkládacích místech. Kapacita myček se zvýší ze stávajících 800 ks za hodinu na 1200 ks za hodinu.

Počet míst k sezení vzroste ze současných 350 na 450. Novinkou bude venkovní krytá terasa s kapacitou 65 míst, jež přispěje i k vylepšení celého kampusu.

Do konce května by měla většina stavebních prací probíhat venku tak, aby co nejméně zatížila stávající chod jídelny. S končícím semestrem by mělo v červnu dojít k uzavření východní částí menzy a k napojení přístavby. V období červen až srpen bude v provozu západní část směrem k rektorátu a jižní část směrem k parkovišti. „Do konce srpna by měla být akce zrealizovaná tak, aby začátkem zimního semestru byla menza v nové podobě plně funkční,“ uvedl kvestor Petr Beneš s tím, že v harmonogramu prací je počítáno s tří- až čtyřtýdenní rezervou.

Náklady na přístavbu menzy činí 9 297 110 Kč bez DPH, pořízení gastro technologií a vybavení přijde na 1 510 497 Kč bez DPH. Tým zaměstnanců menzy se rozšíří o pět pracovníků.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

20. 02. 2018


Německou mluvnici je třeba rozumně dávkovat, říká Věra Höppnerová

Věda Zaměstnanci Úspěchy

Fakulta pedagogická

02. 01. 2019

ZČU připravuje krajskou jazykovou soutěž Kontext

Soutěž Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

18. 01. 2019

Splupráce s Vladimirskou státní univerzitou je stále intenzivnější

Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

04. 01. 2019