Děkany pedagogických fakult přijal primátor Martin Zrzavecký

Od 19. do 21. února se v Plzni konalo jednání Asociace děkanů pedagogických fakult České a Slovenské republiky. Na čtyři desítky akademiků se zúčastnili jednání k aktuálním otázkám v oblasti učitelství. Součástí programu bylo i přijetí primátorem Martinem Zrzaveckým přímo na plzeňské radnici.

Děkané se věnovali aktuálním otázkám postupu při akreditacích učitelských programů, hovořilo se o nových moderních metodách při výuce oborových didaktik a dalších aktuálních problémech.

Fakulta pedagogická ZČU mimo jiné představila předmět Reflexe a hodnocení výuky, který otevřela v akademickém roce 2016/2017. Předmět má zajistit kvalitu výuky na školách podle současných požadavků tzv. nové kultury vyučování a učení. V průběhu studia je rozvržen do dvou fází: jeho základy (ZRHV) se vyučují již ve fázi bakalářského stupně vzdělávání a v magisterském stupni následuje jeho završení (RHV). Smyslem předmětu je zabezpečit spojení mezi praktickou přípravou na výuku a dostatečně náročnou teorií, která má učitelům poskytnout prostředky pro zajištění kvality výuky, její průběžné zvyšování a pro ověřování účinnosti využívaných postupů různými způsoby reflexe.

Studenti se během studia ZRHV a RHV věnují podrobným rozborům videozáznamů výuky zaměřeným na výběr, didaktickou analýzu a hodnocení klíčových situací výuky – tj. takových situací, které nejvíce podmiňují kvalitu výuky. Svoje zkušenosti z rozborů studenti následně využívají při náslechových nebo výstupových praxích ve školách v součinnosti se svými vedoucími praxe z fakulty a s učiteli, v jejichž předmětu se praxe uskutečňuje.  

Koncepce předmětu je výjimečná především ve dvou ohledech. Jednak tím, že v jeho rámci se uskutečňuje systematická spolupráce mezi oborovými didaktiky na fakultě, přičemž tato spolupráce výrazně podporuje rozvoj oborových didaktik a jejich součinnost s pedagogikou a psychologií. Podobná koncepce, která originálním způsobem využívá zahraniční inspirace tzv. reflektivní praxe ve vzdělávání učitelů, přitom v takto ucelené podobě doposud neexistuje na žádné jiné pedagogické fakultě v České republice.

Druhým výjimečným rysem předmětu je soustavná spolupráce s regionálním pracovištěm České školní inspekce. Díky ní mají studenti, budoucí učitelé, možnost seznámit se s reálnými postupy školních inspektorů při hodnocení výuky a získávají konkrétní představu o evaluaci výuky a hospitační praxi na školách. Ani tato možnost doposud u nás není na jiných pedagogických fakultách studentům k dispozici ve srovnatelně systematické podobě.

Palčivým problémem, o němž se v souvislosti s jednáním Asociace děkanů pedagogických fakult hovořilo, je nedostatek absolventů pedagogických fakult, kteří nastupují do praxe. Podle průzkumů Karlovarského a Plzeňského kraje bude v následujících šesti letech v těchto regionech potřeba více než tisíc učitelů, kteří budou muset nahradit učitele nekvalifikované nebo ty, kteří budou odcházet do důchodu. Palčivý nedostatek studentů, budoucích učitelů, je zejména u předmětů jako fyzika a matematika. Vedení Pedagogické fakulty ZČU chce proto do budoucna jednak získat akreditace pro co největší počet učitelských studijních programů, a také již nyní přijmout maximální počet studentů do dosud akreditovaných programů, zejména právě do oborů přírodovědných.

foto: Magistrát města Plzně a M. Chaloupka


Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

22. 02. 2018


Nejlepší současná grafická umělecká tvorba je v Galerii Ladislava Sutnara

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16. 06. 2020

Místo aby seděla doma, studentka Sutnarky pomáhá jako dobrovolník

COVID-19 Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

09. 06. 2020

Výzkumníci FEL získali ocenění Best Paper Award na konferenci ELEKTRO 2020

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

11. 06. 2020