Čtyři součásti ZČU usilují o získání HR Award

HR Excellence in Research, zkráceně HR Award - značka, která sděluje, že daná organizace vytváří vědeckým pracovníkům ve všech ohledech příznivé podmínky. Uděluje ji Evropská komise a na Západočeské univerzitě o její získání usilují všechny tři technické fakulty a také Nové technologie – výzkumné centrum (NTC).

Svoboda bádání, kariérní rozvoj, nediskriminační prostředí, hodnocení výkonnosti, poskytování podmínek pro work-life balance, to je jen několik dílčích faktorů, které hrají roli pro získání HR Award.

Všechny požadavky jsou uvedeny v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. K principům zakotveným v těchto dokumentech se v listopadu 2017 přihlásily čtyři součásti Západočeské univerzity – NTC, Fakulta aplikovaných věd (s výzkumným ústavem NTIS), Fakulta elektrotechnická (s výzkumným ústavem RICE) a Fakulta strojní (s výzkumným ústavem RTI). Podmínkou udělení HR Award je zpracování analýzy a akčního plánu dle stanovených kritérií. 

„Pro získání HR Award se musíme vypořádat se čtyřiceti požadavky obsaženými v Chartě a Kodexu,“ uvádí Petr Šimon z Projektového centra ZČU, ředitel HR Award na ZČU. „Nyní dokončujeme analýzu, na jejímž základě vytvoříme takzvaný akční plán, kde budou uvedeny jen vybrané priority, ve kterých se hodnocené součásti chtějí zlepšit,“ vysvětluje Petr Šimon. „Akční plán musí být vytvořen realisticky, tak aby se ta nejdůležitější vybraná řešení skutečně po dvou letech projevila,“ dodává.

Dva roky je totiž doba, po kterou budou součásti pracovat na naplňování akčního plánu. Zatímco udělení HR Award probíhá distančně na základě toho, zda organizace provedla dostatečně věrohodně analýzu současného stavu a sestavila realistický akční plán, po dvou letech už hodnotitelé přijedou přímo na univerzitu a budou zjišťovat, zda se podařilo vytčených cílů dosáhnout. „Pak následuje periodické ověřování, kdy jednou za tři roky musíme požádat o znovuhodnocení,“ popisuje další fáze procesu Petr Šimon.

Pokud se vše podaří, budou moci čtyři součásti ZČU na konci letošního roku prostřednictvím značky HR Award sdělovat výzkumné obci, že jsou zaměstnavatelem, který vytváří dobré podmínky pro jejich vědeckou práci. Pozitivním efektem ocenění by měla být také vyšší míra internacionální mobility.

„Dlouhodobý záměr je, aby se nositelem známky HR Award stala celá univerzita,“ říká Petr Šimon. Některé další fakulty se už podle jeho slov účastní schůzek a seminářů a připravují se na to, že se k programu připojí.

Jeden ze seminářů, který by měl pomoci při zpracování analýzy a akčního plánu, se uskuteční ve čtvrtek 29. března v budově FST (UV 115). Lektorkou bude koordinátorka evropských hodnotitelů Isabelle Halleux z univerzity v Lutychu, která prestižní titul již získala. Účastníci semináře, mezi nimiž budou i lidé z dalších univerzit, které chtějí ocenění získat, se dozví, na co se zaměřit při analýze a akčním plánu, a budou také moct sdílet svoje dosavadní zkušenosti.

„V západní Evropě jsou nositeli HR Award stovky výzkumných organizací a univerzit, ve východní části Evropy se její udělování teprve rozbíhá,“ říká Petr Šimon s tím, že v Česku tuto známku nemá zatím žádná univerzita, ale stejně jako ZČU pracuje několik univerzit na tom, aby se díky ní zařadila mezi vědci vyhledávané instituce.

Celouniverzitní

Šárka Stará

25. 03. 2018


Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020

Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020

NTC ukončilo a obhájilo projekt CENTEM+ na jedničku s hvězdičkou

Univerzita Úspěchy Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020