Kariérní centrum zahájilo svoji činnost pro studenty ZČU

Kariérní centrum Západočeské univerzity v Plzni, tzv. Career centre, se ve středu 18. dubna oficiálně představilo studentům a zahájilo svou činnost.

V prostorách Univerzitní knihovny na Borech uspořádalo Odpoledne s Kariérním centrem. Při této příležitosti nejprve vystoupil prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička a vedoucí Kariérního centra Jarmila Ircingová, kteří studenty přivítali a představili plánovanou činnost Kariérního centra. „Služby Kariérního centra představují jeden z prvků zvyšování kvality studia na ZČU,“ vysvětlil prorektor Čepička.

Kariérní centrum, jakožto nově vzniklé pracoviště univerzity, bude poskytovat studentům a absolventům individuální kariérové poradenství, pořádat workshopy a semináře rozvíjející tzv. “soft skills“ jako například komunikační nebo prezentační dovednosti. Další cílovou skupinou Kariérního centra jsou firmy a možnosti jejich užší spolupráce se ZČU a studenty.

Vrcholem programu byla zajímavá přednáška Rostyy Gordon Smith, přední české HR manažerky a konzultantky v oblasti profesního rozvoje. Po mnoha letech, která strávila ve vrcholných manažerských pozicích v mezinárodních firmách, se nyní věnuje své neziskové organizaci Minerva21. Spolek Minerva21 vznikl v roce 2015 s cílem posílit sebevědomí a spolupráci žen a jejich větší zapojení do společenského dění.

Tématem přednášky byla kariéra v měnící se budoucnosti. Mluvilo se o současných trendech na trhu práce a v oblasti HR, a to formou konkrétních praktických ukázek podpořených otevřenou diskusí.. Přednášející například poradila přítomným studentům, jak to udělat, aby jejich CV neskončilo v koši. Především ale Rostya Gordon Smith motivovala studenty, aby rozvíjeli své měkké dovednosti. „Rozvoj komunikačních dovedností, emoční inteligence a silné osobní hodnoty jsou dnes klíčem k úspěchu,“ konstatovala Gordon Smith, jež během svého života žila a pracovala na všech kontinentech, také proto motivovala studenty k zahraniční studijní či pracovní zkušenosti. „Všichni by měli jít na vandr a pak se s nabytými znalostmi a zkušenostmi vrátit domů,“ dodala paní Rostya.

Velká účast studentů i zaměstnanců ZČU byla příslibem, že o činnost Kariérního centra bude v budoucnu zájem. Aktuality týkající se činnosti Kariérního centra můžete sledovat na jeho facebookových stránkách.

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

19.04.18


Vydavatelství Západočeské univerzity zve na Plzeňský knižní trh


Univerzitní knihovna

23

11.10.18


Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 1. díl


Fakulta strojní

369

08.10.18


Univerzita vysadí Strom svobody


Fakulta filozofická

103

19.10.18