Kariérní centrum zahájilo svoji činnost pro studenty ZČU

Kariérní centrum Západočeské univerzity v Plzni, tzv. Career centre, se ve středu 18. dubna oficiálně představilo studentům a zahájilo svou činnost.

V prostorách Univerzitní knihovny na Borech uspořádalo Odpoledne s Kariérním centrem. Při této příležitosti nejprve vystoupil prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička a vedoucí Kariérního centra Jarmila Ircingová, kteří studenty přivítali a představili plánovanou činnost Kariérního centra. „Služby Kariérního centra představují jeden z prvků zvyšování kvality studia na ZČU,“ vysvětlil prorektor Čepička.

Kariérní centrum, jakožto nově vzniklé pracoviště univerzity, bude poskytovat studentům a absolventům individuální kariérové poradenství, pořádat workshopy a semináře rozvíjející tzv. “soft skills“ jako například komunikační nebo prezentační dovednosti. Další cílovou skupinou Kariérního centra jsou firmy a možnosti jejich užší spolupráce se ZČU a studenty.

Vrcholem programu byla zajímavá přednáška Rostyy Gordon Smith, přední české HR manažerky a konzultantky v oblasti profesního rozvoje. Po mnoha letech, která strávila ve vrcholných manažerských pozicích v mezinárodních firmách, se nyní věnuje své neziskové organizaci Minerva21. Spolek Minerva21 vznikl v roce 2015 s cílem posílit sebevědomí a spolupráci žen a jejich větší zapojení do společenského dění.

Tématem přednášky byla kariéra v měnící se budoucnosti. Mluvilo se o současných trendech na trhu práce a v oblasti HR, a to formou konkrétních praktických ukázek podpořených otevřenou diskusí.. Přednášející například poradila přítomným studentům, jak to udělat, aby jejich CV neskončilo v koši. Především ale Rostya Gordon Smith motivovala studenty, aby rozvíjeli své měkké dovednosti. „Rozvoj komunikačních dovedností, emoční inteligence a silné osobní hodnoty jsou dnes klíčem k úspěchu,“ konstatovala Gordon Smith, jež během svého života žila a pracovala na všech kontinentech, také proto motivovala studenty k zahraniční studijní či pracovní zkušenosti. „Všichni by měli jít na vandr a pak se s nabytými znalostmi a zkušenostmi vrátit domů,“ dodala paní Rostya.

Velká účast studentů i zaměstnanců ZČU byla příslibem, že o činnost Kariérního centra bude v budoucnu zájem. Aktuality týkající se činnosti Kariérního centra můžete sledovat na jeho facebookových stránkách.

Galerie


Celouniverzitní

19. 04. 2018


Bavorský červený kříž ocenil lékaře z FZS za projekt přeshraniční spolupráce záchranářů

Spolupráce Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

26. 06. 2019

Odborníci Fakulty filozofické ZČU pomáhají řešit problémy spojené s integrací cizinců

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

25. 06. 2019

Jednatelé německých firem se seznámili s plány ZČU

Seminář Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

28. 06. 2019