Profesor Hamid Ekbia představil koncept heteromatizace

Na přednášce „To Automate or To Heteromate? That Is the Question“ představil Hamid Ekbia, profesor informatiky, kognitivních věd a mezinárodních studií na univerzitě v Indianě, svůj koncept takzvané heteromatizace, který je výsledkem jeho mnohaletého výzkumu zaměřeného na interakci člověka a počítače v kontextu politické ekonomie. Přednášku uspořádala katedra filozofie FF.

Heteromatizace je podle Hamida Ekbii „novou logikou“ akumulace kapitálu využívající „neplacenou“ práci uživatelů digitálních technologií. Prostřednictvím našich profilů na sociálních sítích, e-mailů, blogů či on-line her ochotně přispíváme k ekonomickému rozvoji společnosti jako celku. Zároveň však dochází k obrovské akumulaci zisku velkých korporací na jedné straně a nárůstu ekonomické a sociální nerovnosti na straně druhé. Digitální inkluze tak přináší novou podobu ekonomické a společenské exkluze. To vyvolává řadu otázek a paradoxů, kterým musí moderní společnost čelit.

Profesor Ekbia ve své přednášce nejen analyzoval současný stav heteromatizace, ale také podrobně vyložil historické pozadí, síť příčin a následků, které k němu vedly. Především popsal posun od automatizace, kdy stroje odváděly práci, kterou lidé nebyli schopni vykonávat, k heteromatizaci, kdy lidé začali paradoxně „sloužit“ strojům a dělat práci, která by byla pro stroje příliš komplexní nebo nákladná. Tímto způsobem je většina lidí systematicky vedena k tomu, aby zastávali ekonomicky zásadní, ale zároveň okrajové role, kde je velká část jejich práce skrytá a špatně kompenzovaná nebo nekompenzovaná vůbec.

Přednášky se zúčastnili vedoucí představitelé a vyučující několika kateder Filozofické fakulty ZČU, hosté z Fakulty aplikovaných věd a Fakulty ekonomické a v neposlední řadě studenti různých stupňů a programů. Ti nejvíce ocenili srozumitelnost, která ovšem nebyla na úkor odbornosti přednášky, a také vstřícný a neformální přístup pozvaného hosta, který se studenty ochotně diskutoval v průběhu celého svého pobytu na katedře filozofie.

Profesor Hamid Ekbia nenavštívil Západočeskou univerzitu v Plzni poprvé, neboť byl v období 2011–2013 zvaným přednášejícím tří ročníků mezinárodní konference Beyond AI, jež přinesla interdisciplinární náhled na umělou inteligenci a na jejímž uspořádání se podílela katedra filozofie FF společně s výzkumným centrem NTC.Galerie


Fakulta filozofická

Naděžna Hlaváčková

14. 06. 2018


Pomáháme s Agenturou vojenského zdravotnictví Armády České republiky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

07. 05. 2020

Odborníci z výzkumného centra NTC pomohou zajistit větší bezpečnost návštěvníků Techmanie

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020

Fakulta zdravotnických studií chystá cyklus přednášek o efektivním tréninku paměti

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 05. 2020