Profesor Hamid Ekbia představil koncept heteromatizace

Na přednášce „To Automate or To Heteromate? That Is the Question“ představil Hamid Ekbia, profesor informatiky, kognitivních věd a mezinárodních studií na univerzitě v Indianě, svůj koncept takzvané heteromatizace, který je výsledkem jeho mnohaletého výzkumu zaměřeného na interakci člověka a počítače v kontextu politické ekonomie. Přednášku uspořádala katedra filozofie FF.

Heteromatizace je podle Hamida Ekbii „novou logikou“ akumulace kapitálu využívající „neplacenou“ práci uživatelů digitálních technologií. Prostřednictvím našich profilů na sociálních sítích, e-mailů, blogů či on-line her ochotně přispíváme k ekonomickému rozvoji společnosti jako celku. Zároveň však dochází k obrovské akumulaci zisku velkých korporací na jedné straně a nárůstu ekonomické a sociální nerovnosti na straně druhé. Digitální inkluze tak přináší novou podobu ekonomické a společenské exkluze. To vyvolává řadu otázek a paradoxů, kterým musí moderní společnost čelit.

Profesor Ekbia ve své přednášce nejen analyzoval současný stav heteromatizace, ale také podrobně vyložil historické pozadí, síť příčin a následků, které k němu vedly. Především popsal posun od automatizace, kdy stroje odváděly práci, kterou lidé nebyli schopni vykonávat, k heteromatizaci, kdy lidé začali paradoxně „sloužit“ strojům a dělat práci, která by byla pro stroje příliš komplexní nebo nákladná. Tímto způsobem je většina lidí systematicky vedena k tomu, aby zastávali ekonomicky zásadní, ale zároveň okrajové role, kde je velká část jejich práce skrytá a špatně kompenzovaná nebo nekompenzovaná vůbec.

Přednášky se zúčastnili vedoucí představitelé a vyučující několika kateder Filozofické fakulty ZČU, hosté z Fakulty aplikovaných věd a Fakulty ekonomické a v neposlední řadě studenti různých stupňů a programů. Ti nejvíce ocenili srozumitelnost, která ovšem nebyla na úkor odbornosti přednášky, a také vstřícný a neformální přístup pozvaného hosta, který se studenty ochotně diskutoval v průběhu celého svého pobytu na katedře filozofie.

Profesor Hamid Ekbia nenavštívil Západočeskou univerzitu v Plzni poprvé, neboť byl v období 2011–2013 zvaným přednášejícím tří ročníků mezinárodní konference Beyond AI, jež přinesla interdisciplinární náhled na umělou inteligenci a na jejímž uspořádání se podílela katedra filozofie FF společně s výzkumným centrem NTC.Galerie


Fakulta filozofická

Naděžna Hlaváčková

14. 06. 2018


Srdíčkový Havel ze Západočeské univerzity zdobí centrum Plzně

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 11. 2019

Černobyl očima jaderné lady Dany Drábové

Přednáška Univerzita Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

13. 11. 2019

Studenti Fakulty ekonomické se vydali po Stopách udržitelného rozvoje v česko-bavorském pohraničí

Spolupráce Studenti Univerzita

Fakulta ekonomická

31. 10. 2019