Profesor Hamid Ekbia představil koncept heteromatizace

Na přednášce „To Automate or To Heteromate? That Is the Question“ představil Hamid Ekbia, profesor informatiky, kognitivních věd a mezinárodních studií na univerzitě v Indianě, svůj koncept takzvané heteromatizace, který je výsledkem jeho mnohaletého výzkumu zaměřeného na interakci člověka a počítače v kontextu politické ekonomie. Přednášku uspořádala katedra filozofie FF.

Heteromatizace je podle Hamida Ekbii „novou logikou“ akumulace kapitálu využívající „neplacenou“ práci uživatelů digitálních technologií. Prostřednictvím našich profilů na sociálních sítích, e-mailů, blogů či on-line her ochotně přispíváme k ekonomickému rozvoji společnosti jako celku. Zároveň však dochází k obrovské akumulaci zisku velkých korporací na jedné straně a nárůstu ekonomické a sociální nerovnosti na straně druhé. Digitální inkluze tak přináší novou podobu ekonomické a společenské exkluze. To vyvolává řadu otázek a paradoxů, kterým musí moderní společnost čelit.

Profesor Ekbia ve své přednášce nejen analyzoval současný stav heteromatizace, ale také podrobně vyložil historické pozadí, síť příčin a následků, které k němu vedly. Především popsal posun od automatizace, kdy stroje odváděly práci, kterou lidé nebyli schopni vykonávat, k heteromatizaci, kdy lidé začali paradoxně „sloužit“ strojům a dělat práci, která by byla pro stroje příliš komplexní nebo nákladná. Tímto způsobem je většina lidí systematicky vedena k tomu, aby zastávali ekonomicky zásadní, ale zároveň okrajové role, kde je velká část jejich práce skrytá a špatně kompenzovaná nebo nekompenzovaná vůbec.

Přednášky se zúčastnili vedoucí představitelé a vyučující několika kateder Filozofické fakulty ZČU, hosté z Fakulty aplikovaných věd a Fakulty ekonomické a v neposlední řadě studenti různých stupňů a programů. Ti nejvíce ocenili srozumitelnost, která ovšem nebyla na úkor odbornosti přednášky, a také vstřícný a neformální přístup pozvaného hosta, který se studenty ochotně diskutoval v průběhu celého svého pobytu na katedře filozofie.

Profesor Hamid Ekbia nenavštívil Západočeskou univerzitu v Plzni poprvé, neboť byl v období 2011–2013 zvaným přednášejícím tří ročníků mezinárodní konference Beyond AI, jež přinesla interdisciplinární náhled na umělou inteligenci a na jejímž uspořádání se podílela katedra filozofie FF společně s výzkumným centrem NTC.Galerie


Fakulta filozofická

Naděžna Hlaváčková

14. 06. 2018


Ryby a mléko všem! Krále Majáles vystřídala královna Anička von Kočička

Festival Studium Univerzita

Celouniverzitní

14. 05. 2019

Virtuální třída pomůže studentům naučit se učit

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

15. 05. 2019

Ještě je šance přihlásit se na Mezinárodní letní jazykovou školu!

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

20. 05. 2019