Sutnarka zve na výstavu klauzur

Až do 28. června je v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara k vidění výstava klauzurních prací a semestrálních projektů vzniklých v letním semestru akademického roku 2017/2018. 
V autentickém prostředí fakulty jsou představeny všechny ateliéry. V ateliéru Keramika, který vede Gabriel Vach, studenti během semestru pracovali na dvou úkolech. Jednak si měli vést po dobu celého semestru kreslený deník, což byl úkol, který je měl naučit vyjadřovat se a komunikovat vizuálně, a také naučit se dívat okolo sebe. Návštěvník klauzurní výstavy si tak bude moci prolistovat 17 hustě pokreslených deníčků. Druhý a hlavní - řekněme klauzurní úkol reagoval na celofakultní zadání zimního semestru, kdy bylo tématem smutné výročí vítězného února. V kontrastu k němu se tématem letního semestru stal citát ze starozákonní Knihy Moudrosti, na který měli studenti reagovat, zaujmout postoj a třeba se vůči němu i vymezit. Hlavními otázkami, které si měli studenti klást, byla úloha a zodpovědnost designéra v dnešním světě. "Dával jsi svému lidu pokrm bez přestání, sesílal jsi mu s nebe jídlo již připravené, všem lahodné a chutné. Krmě, kterou jsi jim dával, zjevovala tvou něhu a mírnost vůči nim; vždyť se přizpůsobovala chuti každého, kdo jedl a proměňovala se podle přání každého z nich."

Studenti ateliér Komiks a ilustrace pro děti pod vedením Barbary Šalamounové tvořili v prvním ročníku semestrální práce na téma řemesla. Reálné kresby, které zobrazují jak řemeslníka, tak věci, které řemeslo představují, tvoří sešit o rozměru 21 x 21 cm. Tématem klauzurní práce byla dětská autorská kniha pro nejmenší na téma zvířata. Kniha vznikala ve spolupráci s tvůrčím psaním vedeným paní Danou Emingerovou. Součástí knihy je dřevěná hračka – závěsná tahací nebo na kolečkách. Studenti 1. ročníku dále představí pomocí storyboardu malé animace - smyčka dvouminutových kreslených titulků pro známé celovečerní filmy. Druhý ročník se zaměřuje na pop-up knihu. Studentky zpracovávaly díla Raye Bradburyho formou komiksu či ilustrace nebo pop-up formou (objekt či kniha). Magisterská studentka Lucie Slavíková v letním semestru pracovala na autorské knize, kterou postavila na sérii zátiší z obyčejného života, k nimž vymyslela příběh o ptáčkovi a holčičce nazvaný „Na křídlech červenky". Tato studentka se zúčastnila soutěže Model Young Package 2018 s tématem Coffee Mania. Návštěvníky jistě zaujmou krabičky na lógr v podobě figurek, které dále využívají tento odpadní produkt jako např. lapač pachu v šatní skříni. Na výstavě návštěvníci dále uvidí práce, které vznikly na plenéru na zámku Valeč. Každý student komiksovým stripem rozmluvil sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna představující alegorie vlastností a postavy z řecké mytologie, které jsou v zámecké zahradě.

Ateliér Mediální a didaktické ilustrace se pod vedením Renáty Fučíkové ve svých klauzurních a semestrálních pracích věnoval příběhům žen skutečných i fiktivních, zpracovával návrhy poštovních známek, hracích karet na téma ochrana přírody, online spolupráci s anglickou univerzitou či knize o šlechtickém rodu Lobkowicz, ilustraci autorských knih, skotských bájí, komiksových povídek, Meyrincka, Dostojevského, Hemingwaye, Tolkiena a dalších klasiků, návrhy na ubrusy pro zahradní slavnost. Studenti také dokončovali projekt Pilsen/Pilseň či Dobrých 100, v němž vytvořili jakousi pozitivní mapu 100 let naší republiky.

Studenti ateliéru Vizuální komunikace pod vedením Františka Stekera pracovali s tématem „Barva, nůžky, papír" zpracovaném ve tvaru autorské knihy o poznávání vlastností a výrazových možností materiálů pro vytváření vizuálních sdělení. Žena, která studentky inspiruje v tvůrčím snažení, je nebo byla profesně badatelkou, designérkou, sportovkyní, vědkyní, političkou umělkyní, vladařkou atp., anebo životní příběh ženy, kterou znají a chtějí ho převyprávět, bylo tématem pro vytvoření autorské knihy ve čtvrtém semestru. V rámci klauzur budou také prezentovány výstupy z workshopu "CRITICAL DESIGN" vedeném dánskou designérkou Rikke Hansen a "The world I want to live in" s grafickým designérem Eduardem Barrerou Arambarri z Mexika.

Studenti ateliéru Grafický design pracovali pod vedením Ditty Jiřičkové na tématech, jako je návrh ateliérové vlajky, znělka pro televizní kanál, edice známek či knižní předsádka, předěl. Dalším tématem byl Sen jako: prázdný prostor, otevřený svět nebo návrh publikace a skládačky s tématem Únor 1948. Magisterský stupeň ateliéru Grafický design zpracovával pod vedením Kristýny Fišerová logo a vizuální styl např. pro environmentální centrum Železná Ruda nebo Valašské Kloubouky. Dalším tématem byly vizualizace zvuku, kdy měli studenti za úkol rozpohybovat a vizualizovat vlastní grafickou práci.

Ateliér Užitá fotografie pod vedením Štěpána Grygara pracoval s tématem Architektura, krajina člověka. Studentka 1. ročníku magisterského studia Tereza Kropáčová ve své klauzurní práci „Zdař Bůh" zachycovala místa ve vesnici Nučice, kde bydlí a kde dříve stávaly obrovské doly na železnou rudu. Běžně se na těchto částech vesnice lidé pohybují, ale už jen hrstka z nich ví o jejich dávné minulosti. Studentka se snažila jsem se objevovat jak zbylé známky po těžbě, tak i krajinu, která pozůstalé stopy zahladila.

Tak, jako v současných módních trendech hrají módní doplňky významnou roli, výstava klauzurních prací v ateliéru Fashion design, vedeném Helenou Krbcovou, přinese, na rozdíl od semestrů minulých, mnoho módních doplňků zejména kabelek. Jejich tvorbou se letos zabývají studenti druhých ročníků bakalářského i magisterského studia. Kabelky jsou z nejrůznějších materiálů, ale převládají kožené, to proto, že si studenti chtěli vyzkoušet zejména tradiční řemeslo zpracování. Studenti magisterského stupně pak tyto doplňky řeší ve větších celcích a projektech. Tradičně velmi zajímavá a technicky dokonale zpracovaná je realizace obuvi studenta prvního ročníku magisterského studia Adama Frka. Návrh obuvi řeší a pohrává si s nabouráváním tradičního symetrického řešení obuvi typu snickers a jejích nezbytných funkčních prvků. První ročník bakalářského studia zpracovává oděvní návrhy a realizace na téma Transgression a pohrává si s náměty různých řemeslných technik.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

20. 06. 2018


Na Fakultě pedagogické hostovaly odbornice z Jelabužského institutu. Téma? Inkluze

Přednáška Spolupráce Univerzita

Fakulta pedagogická

16. 05. 2019

Němčina je budoucnost. Chcete se zlepšit? ptá se jazykový kurz studentů

Další vzdělávání Studium Univerzita

Celouniverzitní

03. 05. 2019

Fakulta zdravotnických studií spolupořádala konferenci věnovanou vzdělávání v ošetřovatelství

Další vzdělávání Konference Spolupráce

Fakulta zdravotnických studií

17. 05. 2019