Západočeskou univerzitu navštívil velvyslanec Japonska

V úterý 26. června navštívil Západočeskou univerzitu velvyslanec Japonska Kaoru Shimazaki v doprovodu Katsury Kitaby z Japonského informačního a kulturního centra v Praze.

Svoji návštěvu zahájil setkáním s rektorem ZČU Miroslavem Holečkem, který představil Západočeskou univerzitu a informoval japonského velvyslance Kaoru Shimazakiho o dosavadní spolupráci ZČU s japonskými univerzitami. Ta se odehrává jednak v rámci mobilit zaměstnanců, kdy v letech 2013 – 2017 navštívili odborníci z Japonska Fakultu aplikovaných věd, Fakultu elektrotechnickou či Fakultu strojní, avšak česko-japonské projekty v minulosti řešily také Fakulta ekonomická, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a aktuálně probíhá česko-japonský projekt, do něhož je zapojena Fakulta filozofická.

Při katedře historických věd Fakulty filozofické ostatně vzniklo v březnu letošního roku Centrum japonských studií. Jeho úkolem je popularizovat japonské dějiny a kulturu v Plzeňském kraji. Centrum bude také provádět vlastní výzkumnou činnost, především na poli japonských dějin. Současně se snaží o navázání spolupráce s domácími i evropskými pracovišti zaměřujícími se na obdobnou tematiku. Součástí spolupráce bude zajišťování pobytů plzeňským studentům na zajímavých místech v Japonsku. Jednání mezi rektorem ZČU Miroslavem Holečkem a velvyslancem Japonska Kaorou Shimazakim se proto zúčastnil také Roman Kodet, který stál u zrodu Centra japonských studií.

Vzhledem k zaměření japonské ekonomiky byla velká část rozhovoru věnována Průmyslu 4.0. Japonský velvyslanec ocenil úroveň technologií v Česku i na Západočeské univerzitě. Rektor Miroslav Holeček i velvyslanec Kaoru Shimazaki se shodli, že právě kybernetika a informační a smart technologie jsou dalšími vhodnými oblastmi spolupráce ZČU a japonských univerzit.  

Po setkání s rektorem navštívil Kaoru Shimazaki laboratoře tenkovrstvých materiálů ve výzkumném centru Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd. Závěr programu byl věnován setkání s akademiky a studenty Fakulty filozofické.    

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

27. 06. 18


Na Fakultu pedagogickou opět zavítali absolventi

Absolventi Beseda Studenti

Fakulta pedagogická

21. 11. 2018

Studenti učí studenty poskytovat první pomoc

Seminář Studenti

Celouniverzitní

04. 11. 2018

Na výstavě o diplomatovi Maxi Lobkowiczovi se podíleli i studenti FDULS

Studenti Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14. 11. 2018