Nové uzávěry silničních tunelů z Fakulty elektrotechnické zajistí větší bezpečnost řidičů

Vytvořit bezpečnostní dopravní uzávěru, která odradí řidiče, aby vjížděli do tunelu, v němž došlo k nehodě, požáru či jiné mimořádné události – tak by se dal jednoduše popsat cíl čtyřletého projektu SoftStop, na jehož realizaci se podílela také Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni. 

„Když v tunelu dojde k požáru, technické poruše nebo jakékoliv jiné mimořádné události, uzavírá se tunel standardně signalizací a horizontální závorou. Podle informací z řad odborné veřejnosti se bohužel stává, že řidiči signalizaci a závory přehlédnou nebo ignorují a vjedou do tunelu. Kromě toho, že přitom závoru zničí, umožní vjezd dalším vozidlům, která tunel zablokují a znemožní třeba průjezd složek integrovaného záchranného systému,“ popisuje současný stav Josef Pihera z Fakulty elektrotechnické, který je členem týmu projektu SoftStop. Doplňuje, že podle jeho informací musí být v tunelech vyměňováno až několik desítek závor měsíčně z důvodu jejich poškození.

Firma Technofiber, která se zabývá výrobou splétaných kompozitů, proto přišla s návrhem vytvořit celkovou zábranu tunelového portálu. Inspirovala se v australském Sydney, kde se pro tyto účely využívá vodní mlha, na níž se laservizí promítá značka STOP. Protože je tento způsob „uzavření“ tunelu v evropských podmínkách z důvodu namrzání nepoužitelný, rozhodla se firma Technofiber, hlavní řešitel projektu SoftStop, podobnou zábranu vyrobit z kompozitních materiálů. Cílem bylo, aby zábranu bylo možné rychle aktivovat a aby při pokusu o její proniknutí neohrozila životy a zdraví osob ve vozidle.

V rámci projektu SoftStop, realizovaného v letech 2014 - 2017 a podpořeného Technologickou agenturou ČR, tak vznikl prototyp bezpečnostní dopravní uzávěry, která může portál tunelu zcela opticky zakrýt. Zábrana je tvořena lamelami, které jsou ve spodní části perforované a nahoře jsou uchyceny v navíjecím válci. Ten je i s pohonnou jednotkou uzavřen v kazetě, kterou lze snadno vložit do nosné konstrukce umístěné v portálu tunelu. Když je potřeba tunel uzavřít, lamely se spustí dolů a na ně se promítne například značka Stůj, dej přednost v jízdě (STOP), případně jiná dle potřeby. „Zábrana funguje psychologicky, protože vyplní celý prostor před řidičem. Zkrátka nikdo nechce  ‚narazit do zdi, a tudíž přirozená reakce řidiče je do zábrany nevjet,“ vysvětluje Josef Pihera.„Pokud by řidič i přesto do zábrany vjel, může nejvýše utrhnout část lamely. Jsou na nich totiž bezpečnostní zóny, kde se v případě průjezdu vozidla lamela roztrhne, a zbytek systému funguje dál,“ popisuje Josef Pihera z FEL s tím, že hlavními kritérii byly funkčnost a bezpečnost zábran.

Fakulta elektrotechnická měla na starosti vývoj elektroniky, pohonu a testování materiálů. Společnost Technofiber se v rámci projektu zabývala technologií kompozitů, navíjení a mechanické konstrukce. Firma Feramat Cybernetics, která je dalším účastníkem projektu, řešila legislativně-technické podmínky a napojení na tunelový řídicí systém.

„Každý tunel se musí naprojektovat samostatně, protože má jinou šířku a výšku portálu, jinak osazené stávající značení, jinou šířku jízdních pruhů,“ upozorňuje Lukáš Ferkl ze společnosti Feramat Cybernetics s tím, že vyrobený prototyp je určen na polovinu jízdního pruhu na dálnici. Kazetový systém umožňuje řadit do nosné konstrukce další části zábrany vedle sebe, ale také snadnou manipulaci. V případě poškození lamel nebo nutnosti servisu lze kazetu jednoduše vyměnit za jinou.

Prototyp má nyní za sebou materiálové testování na Fakultě elektrotechnické ZČU a čeká na svoje pilotní nasazení v provozu. V budoucnu zábrany budou moct využít firmy zabývající se provozem tunelových staveb. „Někteří provozovatelé tunelů už prototyp viděli a zaujal je,“ říká Josef Komárek z firmy Technofiber.„Reagujeme na evropský projekt týkající se bezpečnosti dopravy, který doporučuje zavádět fyzické zábrany tohoto typu v celé Evropě,“ dodává.

Podle odborníků se zábrany mohou dočkat využití nejen u silničních tunelů, ale i na železničních přejezdech, které jsou místy častých dopravních nehod. Jak se ukázalo během jednání s provozovateli tunelových staveb a s odbornou veřejností, je právě tato aplikace velmi žádoucí.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

28. 06. 2018


Týmu studentské formule už závodní sezóna začala

Spolupráce Studenti

Fakulta strojní

10. 05. 2019

Tři výzkumná centra ZČU se v červnu připojí k festivalu Industry Open

Univerzita Veřejnost Věda

Celouniverzitní

17. 05. 2019

ZČU na konferenci Zajištění bezpečnosti jaderných elektráren VVER

Beseda Veřejnost Úspěchy

Fakulta strojní

22. 05. 2019