Studujte nový program Pedagogika pohybové prevence a získejte dvojí diplom

Fakulta pedagogická ZČU otevírá v akademickém roce 2018/19 zcela nový navazující magisterský program Pedagogika pohybové prevence. Jeho absolventi získají diplom ZČU i Technické univerzity v Chemnitz. Přihlášky je možné podávat do 10. srpna.

Studium nově akreditovaného programu, jehož absolventi obdrží prestižní dvojí diplom o absolvování, tedy diplom Západočeské univerzity v Plzni i Technické univerzity v Chemnitz, je skvělou příležitostí pro absolventy bakalářského studia oborů Tělesná výchova pro vzdělávání (TVV), Tělesná výchova a sport (TVS) či jiných sportovních a zdravotnických bakalářských programů.

Studenti absolvují vždy tři semestry na své domovské univerzitě a jeden semestr na partnerské zahraniční univerzitě. Čeští studenti budou v Německu studovat primárně v němčině, podpůrným jazykem bude angličtina. Němečtí studenti u nás budou studovat v angličtině a v němčině.

Studium zahrnuje řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi, jako např. zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci work-life balance.

Termín pro podání přihlášek se již blíží, nejpozději do 10. srpna 2018 je potřeba podat elektronickou přihlášku ke studiu.

Přijímací zkoušky se uskuteční v pátek 31. srpna 2018 v budově Fakulty pedagogické ZČU na Klatovské třídě v učebně KL 236, a to dle následujícího harmonogramu:

9:00 až 9:30 hodin - prezence

10:00 hodin - písemný test

11:00 hodin - individuální motivační pohovory v cizím jazyce (AJ/NJ dle výběru uchazeče)

Obsahem písemného testu jsou základní znalosti z vybraných kapitol anatomie a fyziologie na úrovni bakalářského studia oboru Tělesná výchova a sport na FPE ZČU. Cílem je prokázat všeobecný přehled v uvedených oborech.

Motivační pohovor v němčině nebo angličtině, dle výběru uchazeče, bude trvat asi 15 min. Úkolem uchazečů bude mimo jiné prezentovat například:

- vlastní postoj k problematice pohybové prevence,

- vnitřní motivaci, vč. motivace studovat v zahraničí,

- vize vlastního uplatnění v evropském regionu,

- vlastní motivaci k rozvoji jazykových kompetencí,

- snahu o navázání kontaktů v zahraničí,

- motivaci k navazujícímu studiu apod.

Pro podrobnější informace kontaktujte v případě nutnosti jednoho z garantů double degree programu Pedagogika pohybové prevence Václava Salcmana z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU, a to na telefonním čísle 603 761 162.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

01. 08. 2018


Seminář prozradí, jak hodnotí kvalitu v centru CEITEC MU

Seminář Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

15. 02. 2019

Francouzská univerzita Artois projevila zájem o rozšíření spolupráce se ZČU

Spolupráce Studium

Celouniverzitní

10. 02. 2019

Únor ve znamení kurzů vysokoškolské pedagogiky

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 02. 2019