Výstava v Galerii Ladislava Sutnara připomíná plzeňského designéra a pedagoga ZČU

Galerie v Riegrově ulici ožila ve středu 22. srpna v 18 hodin vernisáží výstavy Pelikán & studenti. Plzeňský rodák František Pelikán, držitel Umělecké ceny města Plzně, designér a pedagog, kterému je věnována, by se letos 6. listopadu dožil 70 let.

František Pelikán tvořil téměř 40 let tvář českého designu. Vystudoval na VŠUP ve Zlíně Tvarování strojů a nástrojů a na Institutu průmyslového designu v Praze designérské oddělení zaměřené na návrhy elektrických lokomotiv a byl neúnavným propagátorem oboru design na ZČU, o nějž se zasazoval až do skonu po těžké nemoci v roce 2016. Vystavoval na celé řadě kolektivních akcí u nás i v zahraničí a stal se mimo jiné držitelem ocenění Dobrý design za návrh interiéru tramvaje 14T nebo řady portálových obráběcích center FVC 100 – 160.

Jeho tvorba byla vysoce hodnocena zejména pro čistotu základního a tvarového konceptu, řešení jednotlivých komponent a detailů přispívající k humanizaci a zatraktivnění designu. Sám definoval své zásady takto: „K nejdůležitějším metodám, které využívám, patří správné vymezování pojmů, analýza problémových situací, strukturované chápání objektů, posuzování jejich vnitřních vazeb a vazeb na okolí, respektování požadavků úrovňové vyváženosti a synergických aspektů.“

Na Západočeské univerzitě v Plzni vyučoval František Pelikán od roku 1996. Nejprve působil na Fakultě elektrotechnické, po roce 2001 na Fakultě pedagogické a od roku 2004 na Ústavu umění a designu - dnešní Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Ateliér designu pod jeho vedením vychoval desítky nadějných a úspěšných designérů, kteří již při studiu dosahovali ceněných výsledků a umisťovali se v soutěžích na předních příčkách. Posledním velkým projektem, který studenti se svým pedagogem zrealizovali, byl úspěšný elektromobil Yo!.

„V galerii si návštěvníci budou moci prohlédnout širší škálu Pelikánova díla a odkaz, který zanechal v projektech svých studentů. Část prostoru totiž dostanou právě jejich práce,“ zvou organizátoři. Výstava potrvá do soboty 15. září.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Pavel KORELUS

22. 08. 2018


Také Západočeská univerzita si posvítí na budoucnost

Festival Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 10. 2019

Na ZČU se otevírá DIGIcentrum

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

11. 10. 2019

Výstavba tramvajové trati zkomplikuje příjezd k Fakultě aplikovaných věd

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

18. 10. 2019