Výstava v Galerii Ladislava Sutnara připomíná plzeňského designéra a pedagoga ZČU

Galerie v Riegrově ulici ožila ve středu 22. srpna v 18 hodin vernisáží výstavy Pelikán & studenti. Plzeňský rodák František Pelikán, držitel Umělecké ceny města Plzně, designér a pedagog, kterému je věnována, by se letos 6. listopadu dožil 70 let.

František Pelikán tvořil téměř 40 let tvář českého designu. Vystudoval na VŠUP ve Zlíně Tvarování strojů a nástrojů a na Institutu průmyslového designu v Praze designérské oddělení zaměřené na návrhy elektrických lokomotiv a byl neúnavným propagátorem oboru design na ZČU, o nějž se zasazoval až do skonu po těžké nemoci v roce 2016. Vystavoval na celé řadě kolektivních akcí u nás i v zahraničí a stal se mimo jiné držitelem ocenění Dobrý design za návrh interiéru tramvaje 14T nebo řady portálových obráběcích center FVC 100 – 160.

Jeho tvorba byla vysoce hodnocena zejména pro čistotu základního a tvarového konceptu, řešení jednotlivých komponent a detailů přispívající k humanizaci a zatraktivnění designu. Sám definoval své zásady takto: „K nejdůležitějším metodám, které využívám, patří správné vymezování pojmů, analýza problémových situací, strukturované chápání objektů, posuzování jejich vnitřních vazeb a vazeb na okolí, respektování požadavků úrovňové vyváženosti a synergických aspektů.“

Na Západočeské univerzitě v Plzni vyučoval František Pelikán od roku 1996. Nejprve působil na Fakultě elektrotechnické, po roce 2001 na Fakultě pedagogické a od roku 2004 na Ústavu umění a designu - dnešní Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Ateliér designu pod jeho vedením vychoval desítky nadějných a úspěšných designérů, kteří již při studiu dosahovali ceněných výsledků a umisťovali se v soutěžích na předních příčkách. Posledním velkým projektem, který studenti se svým pedagogem zrealizovali, byl úspěšný elektromobil Yo!.

„V galerii si návštěvníci budou moci prohlédnout širší škálu Pelikánova díla a odkaz, který zanechal v projektech svých studentů. Část prostoru totiž dostanou právě jejich práce,“ zvou organizátoři. Výstava potrvá do soboty 15. září.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Pavel KORELUS

22. 08. 2018


Fakulta zdravotnických studií připravila sérii edukačních videí

Další vzdělávání Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

21. 06. 2020

Studenti soutěžili o nejlepší fotografie z Erasmu

Soutěž Studenti Univerzita

International Office

22. 06. 2020

Sedmý ročník mezinárodní konference ESCO 2020 se konal online

Univerzita Věda Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

19. 06. 2020