Změna hodnocení vědy není banální, zaznělo při konferenci na ZČU

Úřad vlády a Rada pro výzkum, vývoj a inovace pořádaly na Západočeské univerzitě konferenci o zaváděné Metodice 2017+.

Západočeská univerzita hostila v úterý konferenci Implementace Metodiky 2017+. Jde o nové, právě zaváděné hodnocení vědeckých výsledků pracovišť v rámci vědních oborů, které má být spravedlivější než dříve používaný systém zaměřený spíše na kvantitu než na kvalitu dosahovaných výsledků. Konference pořádaná Úřadem vlády České republiky a Radou pro výzkum, vývoj a inovace informovala účastníky o tom, jak postupuje jeho zavádění.

Novinka má vědě a výzkumu připravit co nejideálnější podmínky k tomu, aby se mohla rozvíjet. „Pro nás je to velice důležité téma,“ potvrdil důležitost akce rektor ZČU Miroslav Holeček, který se konference zúčastnil.

Podle místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pavla Barana je zavádění Metodiky 2017+ v počátcích. „K její implementaci dochází po zásadní změně v systému hodnocení, který jsme znali řádově deset let. Ta změna není banální a její koncept a předpis není absolutně dokonalý. Scházíme se tu proto, abychom slyšeli vaše pohledy, stanoviska a dotazy, a aby ti, kteří jsou za něj odpovědní, mohli proces implementace řádně uvést v život, opravovat ho a upravovat,“ řekl Pavel Baran. „Proces považujeme za nástroj toho, jak motivovat a vytvořit podmínky pro slušnou a dobrou vědu v různých oborech, které k vědě a výzkumu tradičně patří, a to takovým způsobem, aby systém nebyl deformován a vše vedlo ke kvalitě výzkumu,“ souhlasil s rektorem.

Během konference v přednáškovém sálu Fakulty aplikovaných věd vystoupili řečníci s přednáškami věnovanými tématům Bibliometrie pro Hodnocení 2018, Hodnocení vybraných výsledků pro Hodnocení 2018, Uživatelská podpora a Prezentace výsledků Hodnocení 2017.

Více informací o Metodice 2017+ najdete na webu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 10. 2018


Pavel Mentlík byl inaugurován děkanem Fakulty pedagogické

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

12. 02. 2020

Vrcholoví sportovci ZČU mohou využít stipendium

Sport Studium

Fakulta pedagogická

12. 02. 2020

Univerzitní knihovna pořádá tradiční sbírku knih, tentokrát pro vězně. Zapojit se může každý

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Univerzitní knihovna

06. 02. 2020