Změna hodnocení vědy není banální, zaznělo při konferenci na ZČU

Úřad vlády a Rada pro výzkum, vývoj a inovace pořádaly na Západočeské univerzitě konferenci o zaváděné Metodice 2017+.

Západočeská univerzita hostila v úterý konferenci Implementace Metodiky 2017+. Jde o nové, právě zaváděné hodnocení vědeckých výsledků pracovišť v rámci vědních oborů, které má být spravedlivější než dříve používaný systém zaměřený spíše na kvantitu než na kvalitu dosahovaných výsledků. Konference pořádaná Úřadem vlády České republiky a Radou pro výzkum, vývoj a inovace informovala účastníky o tom, jak postupuje jeho zavádění.

Novinka má vědě a výzkumu připravit co nejideálnější podmínky k tomu, aby se mohla rozvíjet. „Pro nás je to velice důležité téma,“ potvrdil důležitost akce rektor ZČU Miroslav Holeček, který se konference zúčastnil.

Podle místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pavla Barana je zavádění Metodiky 2017+ v počátcích. „K její implementaci dochází po zásadní změně v systému hodnocení, který jsme znali řádově deset let. Ta změna není banální a její koncept a předpis není absolutně dokonalý. Scházíme se tu proto, abychom slyšeli vaše pohledy, stanoviska a dotazy, a aby ti, kteří jsou za něj odpovědní, mohli proces implementace řádně uvést v život, opravovat ho a upravovat,“ řekl Pavel Baran. „Proces považujeme za nástroj toho, jak motivovat a vytvořit podmínky pro slušnou a dobrou vědu v různých oborech, které k vědě a výzkumu tradičně patří, a to takovým způsobem, aby systém nebyl deformován a vše vedlo ke kvalitě výzkumu,“ souhlasil s rektorem.

Během konference v přednáškovém sálu Fakulty aplikovaných věd vystoupili řečníci s přednáškami věnovanými tématům Bibliometrie pro Hodnocení 2018, Hodnocení vybraných výsledků pro Hodnocení 2018, Uživatelská podpora a Prezentace výsledků Hodnocení 2017.

Více informací o Metodice 2017+ najdete na webu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 10. 2018


Bavorský červený kříž ocenil lékaře z FZS za projekt přeshraniční spolupráce záchranářů

Spolupráce Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

26. 06. 2019

Katedra informatiky a výpočetní techniky zkoumá propojení žurnalistiky a umělé inteligence

Spolupráce

Fakulta aplikovaných věd

16. 07. 2019

Katedra hudební výchovy a kultury nově nabídne doktorské studium

Studenti Studium Univerzita

Fakulta pedagogická

04. 07. 2019