Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 3. díl

Absolvent oboru Elektrotechnika a informatika Fakulty elektrotechnické Aleš Kamen chtěl při práci cestovat. Dodnes díky firmě KONPLAN navštívil 27 zemí po celém světě.

Aleš Kamen, absolvent oboru elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni, pracuje sedmým rokem ve společnosti Konplan s.r.o., kde nyní jako vedoucí skupiny IT Engeneering řídí skupinu 15 zaměstnanců. Rozhodl se tak, protože chtěl při práci cestovat.

Je druhým z úspěšných absolventů ZČU v německých firmách, které vám každé pondělí představujeme.


Proč jste si pro svoji budoucí kariéru vybral právě firmu Konplan?
Během studia jsem chtěl několikrát vyjet do zahraničí na Erasmus, ale jelikož jsem měl od ostatních studentů informace, že peníze z grantů na studijní pobyt nestačí a je nutné jej dotovat ze svého, nikam jsem se nepodíval. Byl jsem totiž závislý na příjmu z brigády, kterou bych v zahraničí vykonávat nemohl. Jako absolvent jsem proto hledal firmu, která by mi nabídla možnost při práci cestovat, byť jen do Německa.

Čím vás práce pro německou firmu obohatila?
Nejvíce mě obohatila zkušenost „hození do vody“. Zaučení na mé první pracovní pozici probíhalo tak, že mi bylo řečeno, ať přijedu na vrátnici v německé pobočce, nechám si zavolat Ottu a ten mě vše naučí. Podobně vypadalo i zaškolení na pozici v oddělení IT. To mi pomohlo zdokonalit se v německém jazyce a utvrdilo v tom, že pokud něčemu nerozumím, je lepší se dvakrát zeptat, a že je dobré nebát se říci svému nadřízenému svůj názor, i když je to Němec.

Získával jste pracovní zkušenosti již během studia?
V době mého studia firmy z oboru zájem o absolventy příliš neměly, natož o studenty. Několikrát jsem zkoušel poslat životopis s motivačním dopisem do různých firem, bohužel vždy bezúspěšně. Pracoval jsem deset let v pohostinství, zprvu jako číšník, později i jako provozní a zástupce majitele. Této pracovní zkušenosti vůbec nelituji, protože jsem se naučil pracovat s lidmi. Dále jsem pracoval přes deset let jako pomocná síla v otcově truhlářské dílně, plnil jsem e-shop a spravoval webové stránky jedné plzeňské firmy. Díky bakalářské práci jsem se dostal do firmy, se kterou jsem dva měsíce montoval fotovoltaické elektrárny.

Jak vám ve vaší kariéře pomohly znalosti získané na ZČU?
ZČU mi dala všeobecný rozhled, ze kterého čerpám dodnes.

Co byste doporučil budoucím absolventům?
Ať během studia nezapomínají na studium cizích jazyků. Mnohem raději ve svém týmu přivítám kolegu, který se bez problémů domluví jak německy, tak anglicky, s tím, že z atomové a jaderné fyziky měl za 3, než člověka, který měl vše za 1 a angličtinu za 3 jen proto, že se profesorka slitovala a německy neumí ani slovíčko. Pro mě osobně byla a je němčina výhodou neustále, nejen při kariérním postupu.Konplan s.r.o. se sdílem v Plzni je mezinárodním poskytovatelem inženýringových služeb v oblasti strojní a elektro konstrukce, IT projektového managementu, PLC programování a také v oblasti SW vývoje. Firma patří k mezinárodnímu koncernu Krones, který se zabývá vývojem a výrobou strojů a zařízení pro nápojový průmysl.

V našem seriálu už jste se seznámili s Petrou Housarovou ze společnosti Gerresheimer Horšovský Týn a s Miloslavem Štysem ze společnosti KIEFEL Automotive.

Medailonek absolventa vznikl v rámci platformy „Science & Industry“ Západočeské univerzity v Plzni, jejímiž partnery jsou Obchodní a průmyslová komora Regensburg a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.

Video


Galerie


Fakulta elektrotechnická

Pavel KORELUS

22. 10. 2018


Představujeme Etický kodex ZČU (5)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

19. 10. 2020

Čeští studenti se seznámili s programy studia v Rusku

Spolupráce Studium Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

08. 10. 2020

Tým Kariérního centra ZČU se zúčastnil třetího ročníku Setkání kariérních center

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

05. 10. 2020