ZČU a Technická vysoká škola Deggendorf chtějí spolupracovat v oblasti vzdělávání doktorandů

Ve čtvrtek 18. října navštívil Západočeskou univerzitu prorektor pro aplikovaný výzkum a transfer technologií Technické vysoké školy Deggendorf, profesor Andreas Grzemba. Hlavním tématem jednání byla spolupráce v oblasti výuky studentů doktorských studijních programů.
Tříčlennou delegaci z Technické vysoké školy Deggendorf (Technische Hochschule Deggendorf -THD), tvořenou prorektorem Andreasem Grzembou, vedoucí centra pro studenty doktorského studia Kristin Sefer a Nicole Springer ze zahraničního oddělení tamní univerzity, přivítal na Západočeské univerzitě rektor Miroslav Holeček a prorektor pro výzkum a vývoj Tomaš Kaiser. Společně s nimi zastupovala ZČU také Martina Navrátilová z Projektového centra a Jana Ovsjanniková ze zahraničních vztahů. 

Po představení hostitelské univerzity přiblížil prorektor Andreas Grzemba Technickou vysokou školu v Deggendorfu. Jak uvedl, navštěvuje ji přibližně sedm tisíc studentů. Uchazeči si mohou vybrat ze šesti fakult, mezi nimiž jsou například fakulta aplikované ekonomiky, fakulta elektrotechnická nebo fakulta strojní, k nimž lze najít ekvivalent na ZČU.

Ostatně fakulty ekonomická, elektrotechnická i strojní s vysokou školou v Deggendorfu spolupracují v rámci programu Erasmus+. Mimo to mají ZČU a THD uzavřenou bilaterální smlouvu. Obě školy spolupracují na osmi výzkumných projektech, na nichž se vedle výše uvedených fakult ZČU podílejí i Fakulta zdravotnických studií, Fakulta aplikovaných věd nebo Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.  

Vzhledem k tomu, že němečtí doktorandi mohou titul Ph.D. získat pouze ve spolupráci s jinou univerzitou, je oblast přípravy těchto studentů na ZČU dalším a velmi vítaným krokem k rozšíření vzájemné spolupráce.  

Po jednání si členové bavorské delegace prohlédli výzkumná centra NTIS, RTI, RICE a budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

22. 10. 2018


NTC ukončilo a obhájilo projekt CENTEM+ na jedničku s hvězdičkou

Univerzita Úspěchy Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020

„Dobrý fyzik je ten, o kterém jiní fyzici říkají, že je dobrý“

Univerzita Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

04. 06. 2020

Systém BASIL z FAV bude pomáhat nesoběstačným lidem ovládat počítač mozkem

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2020