ZČU a Technická vysoká škola Deggendorf chtějí spolupracovat v oblasti vzdělávání doktorandů

Ve čtvrtek 18. října navštívil Západočeskou univerzitu prorektor pro aplikovaný výzkum a transfer technologií Technické vysoké školy Deggendorf, profesor Andreas Grzemba. Hlavním tématem jednání byla spolupráce v oblasti výuky studentů doktorských studijních programů.
Tříčlennou delegaci z Technické vysoké školy Deggendorf (Technische Hochschule Deggendorf -THD), tvořenou prorektorem Andreasem Grzembou, vedoucí centra pro studenty doktorského studia Kristin Sefer a Nicole Springer ze zahraničního oddělení tamní univerzity, přivítal na Západočeské univerzitě rektor Miroslav Holeček a prorektor pro výzkum a vývoj Tomaš Kaiser. Společně s nimi zastupovala ZČU také Martina Navrátilová z Projektového centra a Jana Ovsjanniková ze zahraničních vztahů. 

Po představení hostitelské univerzity přiblížil prorektor Andreas Grzemba Technickou vysokou školu v Deggendorfu. Jak uvedl, navštěvuje ji přibližně sedm tisíc studentů. Uchazeči si mohou vybrat ze šesti fakult, mezi nimiž jsou například fakulta aplikované ekonomiky, fakulta elektrotechnická nebo fakulta strojní, k nimž lze najít ekvivalent na ZČU.

Ostatně fakulty ekonomická, elektrotechnická i strojní s vysokou školou v Deggendorfu spolupracují v rámci programu Erasmus+. Mimo to mají ZČU a THD uzavřenou bilaterální smlouvu. Obě školy spolupracují na osmi výzkumných projektech, na nichž se vedle výše uvedených fakult ZČU podílejí i Fakulta zdravotnických studií, Fakulta aplikovaných věd nebo Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.  

Vzhledem k tomu, že němečtí doktorandi mohou titul Ph.D. získat pouze ve spolupráci s jinou univerzitou, je oblast přípravy těchto studentů na ZČU dalším a velmi vítaným krokem k rozšíření vzájemné spolupráce.  

Po jednání si členové bavorské delegace prohlédli výzkumná centra NTIS, RTI, RICE a budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

22. 10. 2018


Z italského závodního okruhu přivezli studenti ZČU šesté místo

Spolupráce Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta strojní

30. 07. 2019

Dvě největší letní školy ZČU se rozloučily koncertem

Další vzdělávání Koncert Veřejnost

Celouniverzitní

26. 07. 2019

Fakulta ekonomická má za sebou čtvrtý rok spolupráce s brazilskými studenty v rámci programu Unigou

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

01. 08. 2019