Čtvrtý Učitel IN měl úspěch

Konference Západočeské univerzity v Plzni zvala do kampusu na Borech zájemce z celého kraje i zbytku republiky.

Na 150 učitelů všech typů škol, studentů a zájemců o inspiraci v oblasti smysluplného využívání digitálních technologií ve vzdělávání přílákala do kampusu ZČU Konference Učitel IN 2018. Příjemnou atmosféru akce, jež se konala už počtvrté, podtrhlo v sobotu 13. října 2018 slunečné počasí. Lektoři si připravili atraktivní přednášky poskytující různé úhly pohledu na digitální technologie ve výuce a celou řadu praktických workshopů, během kterých si účastníci přímo zkoušeli různé aplikace a digitální zařízení.

I letos byly mezi lektory konference děti, které učitelům prezentovaly své kreativní nápady, zkušenosti a projekty s využitím digitálních technologií. na děti navíc čekalo dopoledne Bav se vědou, exkurze na Fakultě elektrotechnické, workshop Psaní hravě a seznámení s humanoidním robotem Nao.

K překvapení organizátorů byla ještě v šest hodin večer téměř plná posluchárna během závěrečné přednášky „Computational Ideas Not Technological Gadgets“ profesora Briana Dorna z University of Nebraska v Omaze.

„Mám velkou radost, že v letošním roce konferenci navštívilo vedle skvělých učitelů základních a středních škol zase o něco více studentů a kolegů z vysokých škol. Konference se tak stává velmi otevřenou platformou pro setkání a vzájemnou inspiraci napříč různými stupni vzdělávání,“ uvedla Lucie Rohlíková, garantka konference a vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání, které zajistilo celou organizaci akce.

Konference byla již tradičně pořádána ve spolupráci Západočeské univerzity a statutárního města Plzeň. Záštitu poskytl rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček a člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Martin Baxa. Úvodní slovo pronesl proděkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.

Organizátoři si velmi váží také podpory partnerů a firem (GEG ČR, Fraus, Timixi, Hobby robot, Psaní hravě, EDUedu, Spektra a další).


Konference byla zařazena mezi akce iniciativy Codeweek a věnovala se rovněž popularizaci témat a výstupů projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366) a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322)

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

22. 10. 2018


Student Fakulty aplikovaných věd Lukáš Picek sklízí mezinárodní úspěchy

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

07. 05. 2020

Mozaika výjimečných českých žen, to je projekt České hrdinky

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 05. 2020

Projekt Termovize do škol byl podpořen mezinárodním grantem SPIE Education Outreach

Další vzdělávání Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

22. 05. 2020