Čtvrtý Učitel IN měl úspěch

Konference Západočeské univerzity v Plzni zvala do kampusu na Borech zájemce z celého kraje i zbytku republiky.

Na 150 učitelů všech typů škol, studentů a zájemců o inspiraci v oblasti smysluplného využívání digitálních technologií ve vzdělávání přílákala do kampusu ZČU Konference Učitel IN 2018. Příjemnou atmosféru akce, jež se konala už počtvrté, podtrhlo v sobotu 13. října 2018 slunečné počasí. Lektoři si připravili atraktivní přednášky poskytující různé úhly pohledu na digitální technologie ve výuce a celou řadu praktických workshopů, během kterých si účastníci přímo zkoušeli různé aplikace a digitální zařízení.

I letos byly mezi lektory konference děti, které učitelům prezentovaly své kreativní nápady, zkušenosti a projekty s využitím digitálních technologií. na děti navíc čekalo dopoledne Bav se vědou, exkurze na Fakultě elektrotechnické, workshop Psaní hravě a seznámení s humanoidním robotem Nao.

K překvapení organizátorů byla ještě v šest hodin večer téměř plná posluchárna během závěrečné přednášky „Computational Ideas Not Technological Gadgets“ profesora Briana Dorna z University of Nebraska v Omaze.

„Mám velkou radost, že v letošním roce konferenci navštívilo vedle skvělých učitelů základních a středních škol zase o něco více studentů a kolegů z vysokých škol. Konference se tak stává velmi otevřenou platformou pro setkání a vzájemnou inspiraci napříč různými stupni vzdělávání,“ uvedla Lucie Rohlíková, garantka konference a vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání, které zajistilo celou organizaci akce.

Konference byla již tradičně pořádána ve spolupráci Západočeské univerzity a statutárního města Plzeň. Záštitu poskytl rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček a člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Martin Baxa. Úvodní slovo pronesl proděkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.

Organizátoři si velmi váží také podpory partnerů a firem (GEG ČR, Fraus, Timixi, Hobby robot, Psaní hravě, EDUedu, Spektra a další).


Konference byla zařazena mezi akce iniciativy Codeweek a věnovala se rovněž popularizaci témat a výstupů projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366) a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322)

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

22. 10. 2018


První Letní škola vysokoškolské pedagogiky měla úspěch

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019

Sportující studenti o prázdninách reprezentovali ZČU i Českou republiku

Sport Studenti Univerzita

Celouniverzitní

21. 08. 2019

Západočeská univerzita uspěla v žebříčku univerzit U-Multirank

Studium Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

23. 07. 2019