Rektor Miroslav Holeček vysadil v kampusu Strom svobody

Při příležitosti 100. výročí vzniku republiky vysadil ve středu 24. října rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček v univerzitním kampusu lípu srdčitou.

V letech 1918 a 1919 vysadili lidé tisíce stromů symbolizujících vznik Československé republiky. Při příležitosti 100. výročí této významné historické události se Západočeská univerzita na základě podnětu Fakulty filozofické rozhodla na tuto aktivitu navázat a připojit se k projektu Stromy svobody 1918 - 2018, realizovaném Nadací Partnerství.

„U významných mezníků historie našeho státu nikdy nechyběli studenti. Tato lípa bude připomínat nejen výročí vzniku republiky, ale také podíl studentů na jejím formování během oněch uplynulých sta let. Symbolizuje i to, že naši studenti, jak věřím, v budoucnu přispějí k prosperitě České republiky,“ řekl dnes rektor Miroslav Holeček, který společně s děkany fakult a dalšími představiteli Západočeské univerzity vysadil v kampusu na Borských polích český národní strom.

Během slavnostní události zazněly lidové písně a jeden z tří trojhlasých ženských sborů Bedřicha Smetany v podání Dívčího akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

24. 10. 18


Fakulta zdravotnických studií oslavila desáté výročí

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

02. 11. 2018

Studenti Fakulty aplikovaných věd se setkali v Papírně

Koncert Studenti Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

13. 11. 2018

Katedra historie Fakulty pedagogické vyhlašuje 5. ročník soutěže podporující mezigenerační dialog

Soutěž Veřejnost

Fakulta pedagogická

07. 11. 2018