Univerzita zve na Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity, nejvýznamnější událost akademického roku, se letos uskuteční ve středu 14. listopadu. 
Termín v polovině listopadu není zvolen náhodně. Každoročně si totiž Západočeská univerzita touto slavnostní událostí připomíná Den boje studentů za svobodu a demokracii. Na slavnostní zasedání jsou zváni nejen pedagogové a vědečtí pracovníci, ale také studenti. Ti za tímto účelem mohou využít rektorského volna, které jim bylo na středu 14. listopadu uděleno.

Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU se uskuteční v budově Fakulty elektrotechnické, v posluchárně EP 130. Začátek je ve 14 hodin.

Během slavnostního zasedání převezme čestný titul doctor honoris causa profesor Karol Hricovini (nar. 1952 v Bratislavě), fyzik, působící na francouzské Univerzitě Cergy-Pontoise. Úspěšného vědce, který se podílí na vzniku nové experimentální laboratoře pro fyziku tenkých vrstev na plzeňské univerzitě, ocení Vědecká rada ZČU mimo jiné za jeho významnou aktivní spolupráci se Západočeskou univerzitou. Čestný doktorát mu bude udělen na základě návrhu výzkumného centra NTC (Nové technologie-výzkumné centrum). Dále budou představeni noví profesoři a docenti a rektor Miroslav Holeček předá pamětní medaile osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity.

Hudební doprovod během slavnostního odpoledne zajistí orchestr Consortium musicum z katedry hudební kultury Fakulty pedagogické.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

07. 11. 2018


Největší evropský mezinárodním veletrh vysokého školství opět s účastí ZČU

Spolupráce Studenti Univerzita

International Office

02. 10. 2019

Fakulta ekonomická pořádala workshop o důvěře v sociální sítě

Konference Seminář Spolupráce

Fakulta ekonomická

01. 10. 2019

Vynikající studenti plzeňských veřejných vysokých škol převzali stipendia

Studenti Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

01. 10. 2019