Mezifakultní studentské týmy opět řeší odborná témata zadaná firmami

Spolupráce Studenti

Systém podjezdových zábran tramvaje, integrovaný dopravník do vstřikolisu, univerzální elektricky poháněný rollator a kombinované vozítko pro děti od 3 do 6 let - taková jsou letošní témata, která řeší studenti čtyř fakult Západočeské univerzity ve společných týmech v rámci projektu DESING+.

Ten už po patnácté dává prostor pro spolupráci mezifakultní i s průmyslovými firmami, které všechny propojuje komplexní systém poznatků a metod Engineering Design Science and Methodology (EDSM), dlouhodobě rozvíjený na katedře konstruování strojů Fakulty strojní.

Projekt, který se koná pod záštitou rektora Miroslava Holečka a s podporou děkanů a děkanky zapojených fakult, obsahuje pro studenty hned několik výzev. Ty nejdůležitější tři jsou dokázat spolupracovat v interdisciplinárním týmu, tedy s kolegy z různých fakult, a to v jistém omezeném čase a v podstatě mimo výuku, umět komunikovat se zadavatelem z průmyslu - být připraven na společné workshopy, reagovat na podněty a připomínky, respektovat zadání a všechna jeho omezení nebo naopak prostor otevřený pro kreativní přístup, a nakonec to nejdůležitější - schopnost vyřešit co nejlépe zadané téma s využitím svých dosavadních i nově získaných znalostí a zkušeností.

„Témata prací vybíráme tak, aby se v nich uplatnila různá hlediska – technická, designérská, marketingová, zdravotnická a podle potřeb a možností i další,“ říká Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ na principech EDSM založil, rozvíjí a garantuje. Už patnáctý rokem se tak nad zadanými tématy scházejí studenti z několika fakult Západočeské univerzity, letos z Fakulty strojní, ekonomické, zdravotnických studií a z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Ve studentských týmech tak najdeme konstruktéry, designéry a další specialisty. Učí se spolupracovat a vnímat navzájem společná i rozdílná hlediska svých oborů.

Letos studenti zpracovávají návrhy kombinovaného vozítka pro děti od 3 do 6 let, což je téma navržené Kovodružstvem Žebrák, Konstruktionsbüro Dostal a Technická vysoká škola Deggendorf zadala téma univerzální elektrický rollator, Škoda Transportation umožnila studentům pracovat na systému podjezdových zábran tramvajového vozidla a firma Engel zadala téma integrovaný dopravník do vstřikolisu.

Systém podjezdových zábran tramvaje

Škoda Transportation je v roli zadavatele v rámci projektu Desing+ poprvé. „Naše téma souvisí s budoucností tramvají. Dnes slyšíme stále častěji o autonomních vozidlech a dynamické dopravě, je ale potřeba zajistit, aby vozidla, která se budou pohybovat po městě, byla skutečně bezpečná,“ uvedl téma Jiří Vokoun, produktový manažer Škody Transportation, na úvodním setkání se studenty, které se uskutečnilo už v polovině října. Řešení, na němž studenti ZČU pracují, má zvýšit pasivní bezpečnost tramvají. Výsledkem by měla být jakási „chytrá sukýnka“, která by, jak říká Jiří Vokoun, neměla nikoho a nic pod tramvaj pustit, ale přitom funkce tramvaje ani její další požadované vlastnosti nijak neomezovat.

Studenti na ní už několik týdnů pracují. Se zástupci zadavatele se setkávají v třítýdenních intervalech a na konzultaci svých návrhů mají asi 40 minut. Diskutují o možných technických řešeních, o vzhledu, ptají se, zjišťují detaily.  „Tohle je nápad, který by u nás nezazněl,“ neskrývá nadšení z naznačené cesty Jiří Vokoun. Velmi záhy se projevuje, že studenti nejsou zatíženi rutinními postupy a přinášejí neotřelý pohled na zadané problémy.   

Integrovaný dopravník do vstřikovacího stroje

Firma Engel je do projektu DESING+ zapojena už několik let. Mezi jejími produkty najdeme stroje na vstřikování plastů. Studentům dala za úkol navrhnout dopravník, který zajistí bezpečný přesun výlisků z prostoru vstřikolisu k obsluze, která je dále zpracovává.

V tomto případě se jedná o téma dlouhodobě řešené, ale po patnácti letech fungování vyžaduje inovaci a designové vylepšení. „Je dobře, že od samého začátku spolupracujete s designérem. To se určitě vyplatí,“ chválí studentský tým během jedné z konzultací Martin Sirový, vedoucí vývoje z firmy ENGEL.  Během schůzky upozorňuje studenty na různá úskalí, odpovídá na dotazy a zpřesňuje jejich pohled na zpracovávané téma.

„Scházíme se obvykle jednou týdně,“ říká jeden z manažerů studentského týmu. Dodává, že ne vždycky můžou být na schůzce přítomni všichni. Čas je ale neúprosný, ještě před zkouškovým obdobím zimního semestru je potřeba práci odevzdat a přibližně na přelomu ledna a února také obhájit formou závěrečné soutěžní prezentace. Hodnotí se především aplikovatelnost v praxi, úroveň konstrukčního a designérského řešení i jeho systematičnost a úroveň dokumentace, prezentací a týmové práce.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

04. 12. 2018


Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020

Odborníci z výzkumného centra NTC pomohou zajistit větší bezpečnost návštěvníků Techmanie

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020

„Dobrý fyzik je ten, o kterém jiní fyzici říkají, že je dobrý“

Univerzita Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

04. 06. 2020